Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stúpa záujem o chov hovädzieho dobytka

V regióne okresov Stropkov a Svidník je evidovaných 131 chovateľov
hovädzieho dobytka. Ich celkový počet predstavuje číslo 11 301, čo za
posledné 3 roky znamená zvýšenie stavov o 2 000 kusov. Podľa názoru
riaditeľa RVPS vo Svidníku, MVDr Michala Zozuľáka je vzhľadom na veľkosť
regiónu nárast veľmi priaznivý. „Čo ma najviac teší, je
vysoká chovateľská úroveň našich registrovaných chovateľov. Môžem len
potvrdiť, že o hovädzí dobytok z nášho regiónu je veľký záujem
najmä u farmárov z Európskej únie a Turecka.“

V súčasnosti sa na RVPS zaregistrovali deviati mladí farmári, ktorí sa
rozhodli venovať práve chovateľstvu.
„Všetkým novým zaregistrovaným farmárom boli zo strany RVPS
poskytnuté aktuálne informácie, týkajúce sa hlavne legislatívy ohľadom
zdravia zvierat, centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, výživy a
používania veterinárnych liečiv,“
dopĺňa M. Zozuľák.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter