Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Študentom sa oplatí podpísať vyhlásenie

<p>Študent, ktorý si počas prázdnin privyrába (napr. na dohodu
o brigádnickej práci študenta) môže podpísať u zamestnávateľa
„Vyhlásenie k zdaneniu príjmov“. Mesačne si týmto spôsobom uplatní
nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a zvýši svoj
príjem.</p>

<p>Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (napríklad aj
pracujúceho študenta) je aktuálne 316,94 eur mesačne. Ak študent zarába
mesačne menej ako je uvedená suma a vyplní Vyhlásenie jeho, príjem bude
zdanený preddavkom na daň vo výške 0 eur. V opačnom prípade, ak
Vyhlásenie nepodpíše, príjem sa zdaní preddavkom na daň vo výške 19% bez
uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane. Nezdaniteľnú časť základu
dane na daňovníka si môže študent uplatniť aj spätne pri vysporiadaní
svojej ročnej daňovej povinnosti. Má na to dve možnosti: v termíne do
15. 2. 2016 môže zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň za rok 2015 alebo v termíne do 31. 3. 2016
má povinnosť podať daňové priznanie v prípade, že suma jeho
zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za rok 2015 presiahne sumu
1 901,67 eura (prílohou daňového priznania sú potvrdenia od všetkých
zamestnávateľov o vyplatených príjmoch a zrazených preddavkoch). Ak
študent za rok 2015 nezarobí viac ako 1 901,67 eura, daňové priznanie nie
je povinný podať, ale môže tak urobiť vo vlastnom záujme. V prípade, že
počas roka mal z príjmu zrazené preddavky na daň a daňové priznanie
podá, uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške
3 803,33 eura si vyčísli preplatok na dani, ktorý mu na základe
podpísanej žiadosti o vrátenie preplatku na dani správca dane vráti.
Spomínaná žiadosť je súčasťou daňového priznania.<br>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter