Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Študenti SOŠE budú mať konečne telocvičňu priamo v jej areáli

<p>Po štyridsiatich rokoch budú mať študenti Strednej odbornej školy
elektrotechnickej na Hviezdoslavovej ulici konečne telocvičňu priamo v jej
areáli. Doposiaľ totiž museli na hodiny telesnej výchovy dochádzať do viac
ako kilometer vzdialenej telocvične v priestoroch bývalého internátu na
Kukučínovej ulici.</p>

<p>Vo februári schválilo zastupiteľstvo PSK kapitálové prostriedky vo
výške 277 tisíc eur účelovo viazané na rekonštrukciu telocvične, ktorá
vznikne z časti nevyužívaných priestorov bývalej haly pre praktické
vyučovanie. <strong><em>„Výrazným spôsobom sa zlepší organizácia
vyučovacieho procesu, kvalita vyučovania telesnej výchovy a odpadnú
bezpečnostné riziká pri presune žiakov na hodiny telocviku. Školu bude po
tejto rekonštrukcii tvoriť komplexný areál, v ktorom sa budú nachádzať
objekty teoretického vyučovania, praktického vyučovania, telocvične,
výdajne školskej jedálne, šatní, skladov, oddychových zón a parkoviska.
Táto rekonštrukcia predstavuje ďalší krok k jej modernizácii a
k skvalitneniu vyučovania,“</em></strong> uviedol riaditeľ SOŠE Ing. Peter
Kuľbaga a doplnil, že SOŠE v posledných rokoch zrekonštruovala strechy
budov, vymenila staré okná za plastové, vybudovala nové šatne a výdajnú
školskú jedáleň, vymenila staré podlahy za keramické dlažby v dvoch
tretinách podlahovej plochy, svojpomocne vybudovala praktickú učebňu pre
elektroinštalácie, vymenila školský nábytok vo všetkých triedach a
stoličky v odborných učebniach. <strong><em>„Takýto komplexný školský
areál technickej strednej školy, ktorý je v bezprostrednom susedstve
s podnikmi v priemyselnej zóne mesta, vytvára ideálnu situáciu pre
realizáciu zámeru Ministerstva školstva, výskumu a športu SR v oblasti
tzv. duálneho vzdelávania, ktorého cieľom je výraznejšie prepojenie
odborných škôl s praxou,“</em></strong> skonštatoval a uzavrel:
<strong><em>„Nová telocvičňa by mala byť študentom k dispozícii od
začiatku školského roku 2014/2015. V prípade záujmu ju bude môcť
využívať aj široká verejnosť.“</em></strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-03/10-telocvicna-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-03/10-telocvicna-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter