Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Študenti majú za sebou písomné maturity

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-maturita-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Marec je už tradične
mesiacom, keď sa študenti stredných škôl venujú písomným maturitám.
Inak tomu nebolo ani tento rok v Stropkove. Od riaditeľov sme zisťovali, ako
sa darilo našim maturantom.</p>

<p><strong><em>15. – 17. marca 2016 žiaci štvrtých ročníkov a oktávy
Gymnázia v Stropkove absolvovali písomnú časť maturitných skúšok.
V utorok 15. marca 2016 externú časť maturitnej skúšky (EČ) zo
slovenského jazyka a literatúry absolvovalo všetkých 66 maturantov.
Popoludní boli na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (PFIČ)
vyhlásené štyri témy: 1. „Najjasnejšie pojmy sú často zatemňované
zložitými úvahami.“ Cicero (úvaha), 2. To najkrajšie bolo v nej/v ňom
ukryté… (charakteristika osoby), 3. Dnes som mal/mala rande so svojím
mestom… (rozprávanie) a 4. Jeden deň bez zlozvyku/zlozvykov! (diskusný
príspevok). Najväčší záujem bol o druhú a tretiu tému. Druhý deň bol
v znamení EČ a PFIČ z cudzích jazykov. Z anglického jazyka maturovalo
64 žiakov a dvaja žiaci z ruského jazyka. V oboch jazykoch sa maturovalo
v úrovni B2. Spoločná téma pre všetky cudzie reči bola Sviatky, zvyky a
tradícia v našej krajine. Vo štvrtok dopoludnia 18 žiakov absolvovalo
externú časť maturitnej skúšky z matematiky. 15 z nich ju vykonalo
v elektronickej forme,“</em></strong> hovorí Slavomír Cichý. Počas
písomných maturitných skúšok sa nevyskytli žiadne rušivé vplyvy. Vedenie
školy ďakuje všetkým svojim kolegom, ktorí ako administrátori, pomocný
dozor či pomocní hodnotitelia veľkou mierou prispeli k nerušenému priebehu
písomnej časti maturitnej skúšky. Pedagogický zbor verí, že zostávajúce
dva mesiace do ústnych maturít žiaci využijú zodpovedne, aby sa mohli
začiatkom júna dôstojne rozlúčiť so školou a vykročiť do života.
V SOŠ sa písomných maturít v odboroch spoločné stravovanie a
mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva zúčastnilo
devätnásť študentov. Zo slovenského jazyka najčastejšie písali
charakteristiku a rozprávanie. Celé maturitné skúšky prebehli bez
problémov. V Strednej odbornej škole elektrotechnickej maturovalo zo
slovenčiny 57 študentov, najväčší úspech mala téma To najkrajšie bolo
v nej/v ňom ukryté… Nad angličtinou sa potrápilo 35 študentov,
z nemčiny maturovalo 22.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-maturita-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-maturita-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter