Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stručne

Finančná výpomoc na rekonštrukciu cestnej infraštruktúry

Vláda poskytne Prešovskému samosprávnemu kraju v nasledujúcich troch
rokoch bezúročnú finančnú výpomoc na rekonštrukciu cestnej
infraštruktúry. Samospráva ju bude splácať desiatimi pravidelnými
splátkami v období rokov 2021 až 2030.
Prešovský samosprávny kraj dostane od štátu návratnú finančnú výpomoc
na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. V správe má až 2436 kilometrov
ciest.
„Tieto peniaze by mali byť prednostne použité na odstránenie
havarijných úsekov ciest, ktorých dnes máme v Prešovskom kraji celkovo
111 kilometrov. Z financií budeme rekonštruovať aj niektoré úseky
z 590 kilometrov ciest v nevyhovujúcom stave. Kraj takto získava možnosť
výhodne čerpať financie, ktoré nám už odobrila vláda. Ide však o úver,
ktorého prijatie musí byť schválené aj v Zastupiteľstve
PSK,“
priblížil predseda PSK Milan Majerský.
Štát sa takto snaží vytvoriť výhodné podmienky na rekonštrukciu cestnej
infraštruktúry v kraji, ktorý spravuje cesty II. a III. triedy. Výsledkom
poskytnutia tejto návratnej finančnej výpomoci bude rýchlejšia obnova
cestnej infraštruktúry, odstránenie havarijných stavov ciest a zvýšenie
bezpečnosti cestnej premávky.

VšZP otvorila rokovania o financovaní nemocníc v roku 2019

Financovanie nemocníc v budúcom roku bolo hlavnou témou pracovného
rokovania medzi vedením VšZP a predstaviteľmi Asociácie nemocníc Slovenska.
VšZP zástupcov asociácie informovala, že je pripravená viesť rokovania
o konkrétnych finančných požiadavkách nemocníc po schválení štátneho
rozpočtu, keď bude mať garantovaný objem finančných prostriedkov na nákup
zdravotnej starostlivosti v roku 2019. Dohody s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti sa totiž odvíjajú od výšky disponibilných zdrojov
zdravotnej poisťovne.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter