Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stručne

O vianočné príspevky k dôchodku netreba osobitne žiadať

Sociálna poisťovňa začína tento týždeň vyplácať dôchodcom
vianočné príspevky. Bude ich viac ako 1,1 milióna – spolu 1 179 494.
O príspevok netreba osobitne žiadať – Sociálna poisťovňa ho vyplatí
automaticky všetkým, ktorí naň majú nárok spolu s dôchodkom
v decembrovom výplatnom termíne.
Dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí majú v decembri 2018 nárok na výplatu
niektorého z dôchodkov, výška ich dôchodkových príjmov nepresiahne
572,40 eur mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky. Ide
o poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku,
invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého,
sirotského) alebo sociálneho dôchodku. Ak sa dôchodok v decembri vypláca
preddavkovo, vianočný príspevok vyplatený nemôže byť – dôchodca ho
dostane dodatočne pri definitívnom priznaní dôchodku.
Maximálny vianočný príspevok v tomto roku predstavuje 87,26 eur a dostanú
ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac vo výške 205,07 eur
mesačne. Poberateľom dôchodkov od 205,08 eur do 572,40 eur mesačne bude
patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí
od 87,26 eur do 21,15 eur.
Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov bez ohľadu na to, kto je ich
platiteľom, nepresiahne 410,14 eur mesačne, vianočný príspevok sa aj
v roku 2018 vyplatí v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 eur.
Vianočný príspevok spolu s jednorazovým zvýšením tak bude aj v roku
2018 predstavovať maximálne výšku 100 eur.

Nemocenské dávky budú vyššie

V roku 2019 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny
denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky
(nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 59,9672 eura na
62,7288 eura.
Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2019, maximálna
výška jeho nemocenského na deň bude 34,50084 eura. Pri 30-dňovom
kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské
maximálne vo výške 1 035,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to
bude 1 069,60 eura.
Maximálne denné materské v budúcom roku dosiahne hodnotu 47,0466 eura.
Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo
výške 1 411,40 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške
1 458,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).
Maximálne denné ošetrovné v budúcom roku dosiahne hodnotu 34,50084 eura.
Ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške
345,10 eura za 10 kalendárnych dní.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter