Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stručne

Svidnícka nemocnica lieči už aj pacientov s problematickými
kŕčovými žilami

V Nemocnici Svet zdravia Svidník pribudli od jesene nové výkony.
V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti ošetria na chirurgickom
oddelení už aj pacientov, ktorí majú problém s kŕčovými žilami.
V regióne tento druh výkonov absentuje a dosiaľ za nimi pacienti museli
cestovať inam. Nemocnica zároveň rozšírila výkony pre dialyzovaných
pacientov.
Lekársky tím nemocnice rozšíril cievny chirurg MUDr. Pavel Staško zo
Stropkova, ktorý sa zameriava práve na dve spomínané skupiny pacientov.
„Mnoho ľudí kŕčové žily spočiatku nepovažuje za veľký
zdravotný problém a pokiaľ ide o prvotné štádium varixov, je to skutočne
skôr kozmetická záležitosť. Ak je ale už poškodená výživa kože, je
potrebné to liečiť. Mnoho pacientov pritom tento výkon odkladá a nerieši a
problém sa tak stáva vypuklejším,“
vysvetľuje cievny
chirurg a podotýka, že pri zanedbaní ochorenia vzniknú chronické
komplikácie, napríklad defekty na predkolení. Nemocnica plánuje
v spolupráci s doktorom Staškom zaviesť v budúcnosti aj tzv. endovenóznu
terapiu liečby kŕčových žíl, kedy sa výkon realizuje v lokálnej
anestézii prostredníctvom jedného vpichu a pacient po zákroku môže odísť
domov.
-r-

Podanie daňových priznaní sa blíži

Ako informovala Finančná správa SR, fyzické osoby podnikatelia, ktorým
od júla 2018 vznikla povinnosť elektronickej komunikácie, by už viac nemali
odkladať registráciu a autorizácia na portáli finančnej správy. Blížia
sa termíny na podanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
(január 2019) a k dani z príjmov (marec 2019), preto finančná správa
opätovne upozorňuje, aby si fyzické osoby podnikatelia nenechávali
registráciu na portáli finančnej správy na poslednú chvíľu. Na papierové
podanie už nebude možné prihliadať.
Finančná správa podnikla viaceré kroky na to, aby uľahčila elektronickú
komunikáciu fyzickým osobám – podnikateľom. Organizuje už druhú sériu
školení k elektronickej komunikácii, pripravila informačný leták
o základných informáciách, rovnako ako leták so vzorom podávania
dokumentov cez portál finančnej správy, spravila redizajn portálu a
zlúčila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku pre tie fyzické
osoby – podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene. Tým výrazne
uľahčila proces registrácie a autorizácie na portáli finančnej správy.
Daňovník môže podať dokumenty kedykoľvek počas dňa, nie je limitovaný
úradnými hodinami daňových a colných úradov, získa jednoduchý prehľad
o odoslaných dokumentoch, ušetrí aj finančné prostriedky za poštovné,
tlač dokumentov či dopravu na úrady.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter