Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

StropTel oslavoval 20. narodeniny

<h3>A. Glinský: Som rád, že som Stropkovčan, som rád, že dvadsať rokov
dokážeme zamestnávať v prospech mesta a tohto regiónu</h3>

<p>Krátko pred Vianocami firma StropTel oslávila svoje okrúhle jubileum.
Tento významný deň pripadol na 15. december, čo je aj dňom jej založenia.
Pri tejto príležitosti spoločnosť pre svojich zamestnancov v priestoroch
reštaurácie Delta usporiadala firemnú oslavu. Presne pred dvadsiatimi rokmi,
15. decembra 1995 bol dnešný StropTel založený pod názvom Telspec
Stropkov anglickou spoločnosťou Telspec Europe Ltd.</p>

<p><strong><em>„Prešlo dvadsať rokov od založenia. Za tento čas firma
prežila významné zmeny a udalosti. Každý musí uznať, že je to dlhé
obdobie a dovolím si tvrdiť aj kus histórie. Za tieto roky si spoločnosť
vybudovala dobrú povesť. Jej názov sa spája s tradíciou, kvalitou a
významným postavením nielen v našom regióne, ale aj
v zahraničí,“</em></strong> prihovorila sa v úvode moderátorská
dvojica. <strong><em>„Keďže sa spoločníci StropTelu rozhodli založiť
firmu práve v decembri, posledný mesiac v roku je aj časom adventným.
Advent sa spája s príchodom a radostným očakávaním. A práve slovko
očakávať je späté s čímsi dôležitým a významným v živote ľudí.
Očakávanie je spojené s radosťou, nadšením, aktivitou. Je to čosi veľmi
pozitívne, preto nám všetkým prajeme príjemný dnešný večer a nádherný
čas adventu. Nedajme sa vtiahnuť do víru reklám či všade znejúcich
kolied, ktoré sa nám na Vianoce zdajú už opočúvané. Dobre využime čas,
ktorý je pred nami – netrvá až tak dlho, aby sme mohli otáľať. Buďme
prijímateľmi i nositeľmi radosti v našej firme, ktorá vďaka nám
všetkým rastie a napreduje už 20 rokov. Víťazia tí, ktorí veria, chcú,
majú nádej a vedia očakávať. Nečakajme, ale očakávajme a dnes večer sa
bavme!“</em></strong> K slovu sa dostali aj zamestnanci, ktorých meno sa
s touto firmou spája od jej vzniku. Zavtipkovali a zaspomínali si na
začiatky svojho pôsobenia, vývoj a zmeny počas celého obdobia i prianie,
aby sa firme naďalej darilo a bolo na čo spomínať o ďalších dvadsať
rokov. Ing. Alojz Glinský s manželkou spoločne poďakovali zamestnancom za
ich prácu formou finančnej odmeny. Nielen oni, ale aj mnohí ďalší v tejto
firme strávili istú časť svojho života, pričinili sa o budovanie mena a
fungovanie. Za všetkých sa prítomným prihovoril riaditeľ výroby, Ing.
Daniel Lastivka a vedeniu na znak vďaky odovzdal dar. <strong><em>„My,
terajší pracovníci, sme sa tu dnes stretli, aby sme oslávili 20. výročie
od založenia spoločnosti. Verím, že hovorím v mene všetkých, keď
poviem, že sa budeme spoločnými silami aj naďalej usilovať robiť všetko
preto, aby boli naši zákazníci spokojní, aby ich pribúdalo a aby meno firmy
aj naďalej ostalo na svojej pozícii.“</em></strong><br>
Majiteľovi StropTelu sme položili otázku, či by sa aj teraz rozhodol rovnako
ako vtedy, keď spoločnosť v mene slovenského manažmentu ako projekt
„management buy out“ po piatich rokoch existencie spoločnosti odkúpila.
<strong><em>„Rok 2000 bol taký „utrasený.“ Už uplynula doba od
závratných zmien revolúcie. Ľudia vedeli, čo im život viac-menej dáva a
my sme sa začali orientovať v biznise. V podstate som bol postavený pred
hotovú vec. Na jednej strane som dostal ponuku ísť ako štátny tajomník do
vlády a na strane druhej, majiteľ tejto spoločnosti povedal, že bude rád,
ak sa pre túto možnosť rozhodnem, ale firmu na Slovensku bude musieť
zavrieť. Z týchto dvoch možností som sa rozhodol ostať.“</em></strong>
Vtedajší majiteľ spoločnosť ponúkol na predaj. <strong><em>„žiadal
však ekonomické zdôvodnenie tohto kroku, čo sme akcionárom zdôvodniť
vedeli. Riadil som tak obe spoločnosti, Telspec Slovakia, ktorá bola
spoločným podnikom Telspec a Tesla Stropkov a bola obchodnou spoločnosťou a
druhú Telspec Stropkov, ktorá bola výrobná,“</em></strong> spomína p.
Glinský. V januári 2001 manažment od svojej materskej firmy odkúpil práve
túto výrobnú spoločnosť a premenoval ju na StropTel, čo znamená
„stropkovský Telspec.“ <strong><em>„Od tej doby podnikáme. Našli sme si
uplatnenie na trhu a svojich odberateľov. Našou prioritou je byť tu pre
zákazníka, keď potrebuje dodávku, implementovať technológiu a využiť to,
na čo máme schopnosti a je v našich silách. Keby som sa mal rozhodnúť
opäť, rozhodol by som sa rovnako. Vyvaroval by som sa určitým krokom, ktoré
viedli spoločnosť k zbytočným finančným a časovým stratám. Dôvera
k jednotlivým ľuďom, otváranie obchodných aktivít a nových projektov je
vec, ktorá sa musí veľmi strážiť. Toto by bola jedna vec, ktorú by som
dnes urobil inak, ale každý sa učí, žiaľ, aj na vlastných
chybách,“</em></strong> dodal na záver. V mene redakcie firme StropTel
blahoželáme a prajeme, aby aj naďalej prosperovala a darilo sa jej na
domácom a zahraničnom trhu.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/01-stroptel-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/01-stroptel-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/01-stroptel-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/01-stroptel-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/01-stroptel-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/01-stroptel-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter