Stropkovský úrad práce získal exkluzivitu pri jednaniach s ukrajinskými úradmi

Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Stropkove podpísal s ukrajinským
Užhorodským oblastným úradom práce memorandum o vzájomnej spolupráci.
Riaditelia oboch úradov sa dohodli na vzájomnej výmene informácií
týkajúcich potrieb trhu práce v oboch regiónoch.

Vďaka memorandu budú mať tunajší podnikatelia možnosť získať
komplexné informácie o voľných pracovných silách na Ukrajine, na druhej
strane Ukrajinci získajú ucelenejší prehľad o potrebách pracovného trhu
u nás. „Spoluprácu s užhorodským úradom práce sme
nadviazali ešte v lete. Sme si vedomí, že aj na Slovensku, napriek tomu, že
sú tu okresy s vyššou mierou nezamestnanosti je problém s kvalifikovanou
pracovnou silou, najmä v strojárskych či elektrotechnických odvetviach.
Našou prioritou je samozrejme umiestniť našich ľudí, ale dnes sa už
neubránime tomu, že je potrebné hľadať pracovné sily aj v zahraničí.
Okrem nových členských krajín EÚ ako Rumunsko či Bulharsko sa chceme
zamerať aj na kvalifikovaných pracovníkov z Ukrajiny, ktorá je kultúrne
i geograficky Slovensku blízka,“
vysvetlil riaditeľ ÚPSVaR
v Stropkove Ivan Kleban. Podpísané memorandum s regionálnou pôsobnosťou
bolo impulzom pre uzatvorenie vyššieho memoranda medzi Ústredím práce, soc.
vecí a rodiny v Bratislave a Užhorodským oblastným výborom práce. Na
základe tohto memoranda sa stropkovský úrad stal jediným úradom na
Slovensku, ktorý je poverený ostatným tunajším úradom sprostredkovávať
všetky potrebné informácie týkajúce sa ukrajinského trhu práce.
„Znamená to, že máme istým spôsobom exkluzivitu pri
jednaniach s Ukrajinou. Tok informácií týkajúcich sa trhu práce teda bude
nasmerovaný cez náš úrad. Zjednodušene povedané, 46 úradov zo Slovenska
nebude musieť rôznym spôsobom hľadať informácie, kontakty či ľudí na
Ukrajine samostatne, ale všetky potrebné informácie budeme zhromažďovať a
podávať ďalej my. V praxi to bude vyzerať tak, že slovenskí
zamestnávatelia sa obrátia na svoje Úrady práce s požiadavkami na
pracovnú silu a jednotlivé úrady sa následne obrátia na nás. My
požiadavku spracujeme a odovzdáme ukrajinskej strane, ktorá následne
vyhľadá potrebných pracovníkov na ich území. Všetky činnosti spojené
s vydávaním pracovných povolení však ostávajú naďalej v kompetencii
úradov, v ktorých pôsobnosti je konkrétny podnikateľ. My sme len
prostredníkom medzi našimi úradmi a Ukrajinou,“
priblížil
I. Kleban. V rámci stropkovského úradu bude kontakt s Ukrajinou
zabezpečovať pracovisko EURES, ktoré sa zaoberá poskytovaním informácií,
poradenstvom a službami súvisiacimi s náborom pracovníkov a ich
umiestnením na pracovnom trhu v krajinách EÚ.
I. Kleban dodal, že po tom, ako v júni 2008 padli obmedzenia na počet
Ukrajincov zamestnaných u nás, sa niektorí obávali prílevu ukrajinských
pracovníkov na Slovensko. Obavy sa však nenaplnili aj preto, lebo aj na
západnej Ukrajine je situácia na trhu práce podobná ako na východe
Slovenska. Aj tam, napriek vysokej nezamestnanosti, chýba kvalifikovaná
pracovná sila. „Po nadviazaní spolupráce neočakávame prílev
Ukrajincov, ale treba povedať, že priemerná mzda na Slovensku je asi trikrát
vyššia ako tam. A po prechode na euro bude pre nich zamestnanie na Slovensku
možno ešte atraktívnejšie. Na druhej strane, mnoho Ukrajincov pracuje
v západnej Európe, kde sú platy podstatne vyššie ako u nás, takže
nepredpokladáme, aby náš trh zaplavili ukrajinskí
robotníci.“

Jedným z prvých výsledkov spolupráce medzi našim a ukrajinským úradom je
udelenie pracovných povolení ôsmim pracovníkom z Ukrajiny, ktorí by
v priebehu októbra mali nastúpiť do podniku Kovostroj Medzilaborce. Okrem
Ukrajincov už spomínaný podnik zamestnáva aj 45 občanov Vietnamu, ktorým
povolenia udelil takisto náš úrad. Požiadavku na zamestnanie Ukrajincov
zatiaľ úradu neadresovala žiadna zo stropkovských firiem.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter