Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovský Úrad práce má nové telefónne čísla

Vďaka zmenám predpokladajú úspornejšie telefonovanie

V minulom vydaní Spektra bola vložená príloha s novým telefónnym
zoznamom zamestnancov stropkovského Úradu práce.

Ku kompletnému prečíslovaniu liniek došlo z dôvodu, že Ministerstvo
práce soc. vecí a rodiny uzavrelo zmluvu o poskytovaní hlasových a
dátových internetových služieb so spoločnosťou SWAN. Vďaka tomu by sa
mali náklady na telefonovanie v rámci Ústredia práce a jednotlivých
úradov znížiť. „Predpokladáme reálnu úsporu nákladov.
V rámci Ústredia i jednotlivých úradov práce na Slovensku bude totiž
telefonovanie prostredníctvom nových IP telefónov zadarmo. Spoplatnené budú
len hovory na mobilné siete či linky mimo novej siete. Pre našich
zamestnancov sa tým nič nemení, pretože tak ako doteraz mali limit na
volania, tak bude stanovený po prečíslovaní. Prínosom je najmä bezplatné
telefonovanie medzi jednotlivými úradmi, pretože práve komunikácia
s kolegami z iných úradov práce alebo samotným Ústredím tvorí
väčšinu našich volaní,“
vysvetlil riaditeľ ÚPSVaR
v Stropkove Ivan Kleban. Nové telefónne čísla sú plne funkčné od
15. apríla a istý čas bude možné volať aj na staré čísla. Riaditeľ
predpokladá, že pôvodné linky budú najneskôr do konca mája zrušené.
„Od júna teda nebude možné volať na staré čísla. Sme si
vedomí, že k prečíslovaniu prišlo v pomerne krátkom čase, že
napríklad nový zoznam nebol v dostatočnom predstihu uverejnený v Zlatých
stránkach a podobne. Aj preto sme v spolupráci s regionálnymi médiami na
vlastné náklady distribuovali nový zoznam čísel. Okrem toho rozposielame
tento zoznam mailovou poštou na všetky inštitúcie a úrady, s ktorými
spolupracujeme. Jednoducho, aby sa do povedomia verejnosti dostal v čo
najvyššej možnej miere.“
V priebehu minulého týždňa už
stropkovskí úradníci vybavili viacero telefonátov smerujúcich na nové IP
telefóny. Výhodou prečíslovania je aj to, že už nie je potrebné
telefonovať na ústredňu so žiadosťou o prepojenie na konkrétneho
zamestnanca, pretože každý z nich má vlastný telefón s číslom. Nový
zoznam je zverejnený aj na internetovej stránke www.upsvar.sk.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter