Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovský fotoklub vystavuje v Bardejovských kúpeľoch

<p>Za necelé dva roky
existencie stropkovského fotoklubu bola v piatok 8. marca otvorená
v poradí už jeho tretia klubová výstava. Tento raz to bolo na pôde
galérie družobného bardejovského fotoklubu BARDAF, vo vestibule kina
žriedlo v Bardejovských kúpeľoch. Fotografie Stropkovčanov tak uvidia
okrem domácich i kúpeľní hostia zo Slovenska, Česka i blízkych
krajín.

<p>Úvod vernisáže už tradične bravúrne zvládol sprievodným slovom
domáci moderátor Janko Marhulík, ktorý prítomných oboznámil s obsahom
výstavy i sériou vlastných postrehov zo spolupráce oboch fotoklubov, ktorá
sa začala práve v čase vzniku stropkovského fotoklubu pred skoro dvoma
rokami.
Anton Hričan potom objasnil okolnosti na usporiadanie III. klubovej výstavy.
Je pravdou, že iba v decembri minulého roku sa skončila II. klubová
výstava SFK, ale na terajšej, aktuálnej sme sa snažili predstaviť aj
nových veľmi perspektívnych členov, ako je hosťujúci fotograf zo Svidníka
Dušan Ignác, ktorý sa prezentuje najmä fotografiami tatranskej krajiny,
ďalej sú to Matúš Cichý a Jozef Potoma a ich makrofotografie hmyzu. Ďalej
postupne predstavil ostatných prítomných členov a kurátorov výstavy Miša
Bujdoša a Vlada Ivanka. Je potešiteľné, ako konštatoval, že sa na
vernisáži zišlo až 10 autorov, čo doposiaľ tak nebolo. Predstavil
prítomným aj fotografie Andreja Belovežčíka, Kristiána Babiara a Antona
Hričana, ktoré boli prijaté a niektoré aj ocenené na medzinárodných
fotosalónoch doma i v zahraničí. Prítomným tiež predstavil Mgr. Tibora
Kubičku, vedúceho OŠK v Stropkove.
Predseda bardejovského fotoklubu privítal Stropkovčanov na domácej pôde
BARDAF a v krátkosti opísal spoluprácu fotoklubov. Ako povedal, v našom
kraji je popri BARDAFu práve stropkovský fotoklub životaschopným s bohatou
tvorbou i výstavnou činnosťou.
V buletíne, ktorého vydávanie pre každú výstavu je samozrejmosťou, sa
v závere uvádza, že medzi hlavné ciele fotoklubu patrí popularizácia
fotografie formou prezentácie svojich prác na postupovej súťaži AMFO.
Dovoľujeme si preto upozorniť všetkých fotografov v Stropkove a okolí, že
v zmysle propozícií vydaných OŠK v Stropkove je uzávierka prihlasovania
fotografií na AMFO 2013 do 5.4.2013. Bližšie informácie a prihlášky
k výstave Vám poskytne za usporiadateľa Bc. Anežka Madzinová –
metodička na OŠK Stropkov.
Ing. Anton Hričan
foto: Kristián Babjar

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter