Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovský fotoklub predstavil svoju prvú knihu „40 rokov organizovanej fotografickej činnosti v meste Stropkov 1975-2015“

Minuloročná jeseň Stropkovskému fotoklubu priniesla oslavy 40. výročia
od organizovania prvej výstavy fotografií. Koniec tohtoročnej jesene im pri
tejto príležitosti priniesol fotoknihu, v ktorej sa nachádza výber
z fotografií jeho členov. V stostranovej knihe sú podľa abecedy zaradené
fotografie jedenástich autorov – Michala Bujdoša, Jozefa Černigu, Antona
Hričana, Vladimíra Ivanka, Renáty Kasardovej, Magdalény Koleničovej,
Tomáša Manduľu, Dominiky Pavúkovej, Kamila Soóša, Vladislava Vargu a
Emílii Verbovej. Súčasťou fotoknihy je aj listina, ktorou generálna
riaditeľka Národného osvetového centra Jana Kresáková udelila „Poctu
NOC“ Stropkovskému fotoklubu v decembri 2015, pri príležitosti
40. výročia organizovanej fotografie v Stropkove, za rozvoj a propagáciu
voľnej amatérskej fotografickej tvorby. V úvode knihy predseda SFK Anton
Hričan spomína na prvú výstavu, ako aj na jeho začiatky či členov.
„Na prvej výstave fotografie v Stropkove boli fotky vystavované vo
formáte 30×40 cm v zmysle propozícií národnej súťaže AMFO. Táto
činnosť sa následne pravidelne opakovala. Fotografi z Tesla Stropkov,
odborného učilištia Tesla a okolia boli organizačne združení do
fotokrúžku pri závode Tesla. V roku 1981 – 1984 sa členovia
fotokrúžku zúčastnili celoštátnej súťaže na Slovensku. Fotokrúžok
pracoval pod vedením Jozefa Černigu a Antona Hričana, jeho členmi boli
Marián Bujňáček, Jozef Jurčišin, Nadežda Trudičová, Peter Ignác, Ján
Cina, Jozef Bednárik, Tomáš Manduľa st. a Andrej Belovežčík. Po vyše
desaťročnej činnosti sa obdobie pravidelných výstav prerušilo a obnovilo
sa až v roku 2010. V roku 2011 pri OŠK Stropkov vznikol Stropkovský
fotoklub-SFK. Jeho činnosť sa zameriava predovšetkým na účasť členov
v postupovej celoslovenskej súťaži AMFO, kde dosahujú priemerné výsledky.
O roku 2012 organizuje SFK aj klubové výstavy, ktoré sa uskutočnili okrem
Stropkova aj v ďalších mestách na Slovensku a Poľsku. V súčasnosti sa
pripravuje 12. klubová výstava v Užhorode a na budúci rok 13. klubová
výstava v Šalgótariáne. Ďalšou oblasťou činnosti je individuálna
účasť členov na medzinárodných fotosalónoch doma i v zahraničí
organizovaných pod patronátom FIAP. Dvaja naši členovia Vlado Ivanko a
Magdaléna Koleničová sú nositeľmi fotografického titulu AFIAP. Od
minulého roku vedenie mesta Stropkov umožnilo SFK zriadiť fotogalériu, kde
fotoklub organizuje individuálne a klubové výstavy i reprízy
medzinárodných fotografických výstav. Na organizácii výstav fotoklubu
úzko spolupracuje najmä s fotoklubom Bardaf z Bardejova a tiež fotoklubmi
z Ružomberka, N. Zámkov, Prešova a Humenného, zo zahraničia sú to
fotokluby z Krosna, Užhorodu a Šalgótariánu,“
píše v predslove
pán Hričan.

Medzi aktívnych členov súčasného fotoklubu patria mená ako Vlado
Ivanko, Anton Hričan, Michal Bujdoš, Magdaléna Koleničová, Renáta
Kasardová a externá členka z fotoklubu NOVA Emília Verbová. Ďalšími sú
Tomáš Manduľa, Vladislav Varga, Martin Rusin, Jozef Šeršeň, Dominika
Pavúková a Jozef Černiga. „Už dávnejšie sa v radoch klubu
uvažovalo tieto udalosti nejakým spôsobom zvečniť. Inšpiráciou urobiť
fotoknihu im bol maďarský klub zo Šalgótariánu, ktorý tu mal výstavu
počas leta a dostali sme od nich jeden ich exemplár do daru. Na internete som
objavil informáciu, že spoločnosť HappyFoto má akciu na fotoknihy.
Z pôvodných 60 až 70 eur sa dal jeden kus knihy urobiť za necelých
15 eur. Dali sme hlavy dokopy a po týždni bola kniha hotová. Okrem piatich
aktívnych členov sme do knihy zaradili aj fotky jeho ďalších členov a pani
Emíliu Verbovú, ktorá pochádza z Bokše a pôsobí v klube NOVA
v Košiciach. Knihu zostavila naša kolegyňa a členka klubu Renáta
Kasardová,“
prezradil pán Hričan. Pán Ivanko pokračoval,
že fotokníh je 27, ktoré si dali urobiť členovia a 30, ktoré si dalo
urobiť mesto na svoju reprezentáciu. V knihe si každý nájde z každého
rožku trošku, krajinu, portréty, motýle, prírodu, šport, architektúru
zachytenú do obrazu v našom okolí, na Slovensku alebo za jeho hranicami.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter