Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovskí seniori sa tešia z ukončenia ďalšej etapy rekonštrukcie Denného centra

Vo štvrtok,
18. októbra sa v Dennom centre v Stropkove konalo slávnostné posedenie pri
príležitosti osláv „Október mesiac úcty k starším”. Jedným
z ďalších dôvodov stretnutia seniorov nášho mesta bolo prestrihnutie
pásky, ktoré znamenalo ukončenie druhej etapy rekonštrukcie Denného
centra.

V druhej etape boli rekonštruované priestory šatne, malej i veľkej
spoločenskej miestnosti. Práce sa tiež týkali výmeny podlahy, nové sú aj
stierky, stropné podhľady i svetelná elektroinštalácia, vymenené sú aj
svietidlá a čiastočne aj vzduchotechnika. „Práce boli
ukončené vo veľmi dobrej kvalite. Chcem sa preto v mene všetkých členov
denného centra poďakovať vedeniu mesta za ich záujem a angažovanosť. Tiež
A. Vatehovej, že i napriek zložitej situácii počas rekonštrukcie
udržiavala DC pri živote,”
povedal J. Verba a dodal, že by
bol spolu s ostatnými členmi DC rád, keby mesto Stropkov v roku
2019 pojalo aj tretiu etapu rekonštrukcie, ktorá by spočívala vo výmene
podlahy i zariadenia kuchyne, vrátane pracovnej dosky, tiež vo výmene
stropného podhľadu na chodbe, v kanceláriách, vo výmene svietidiel, či
vybavenia kancelárie nábytkom.
Následne sa J. Verba prihovoril členom DC a z príležitostí osláv mesiaca
úcty k starším im zaprial, aby všetky dni ich života boli naplnené
zdravím, šťastím a spokojnosťou. „Ďalej už nič neželám,
lebo vaša múdrosť vás citlivo vedie každým dňom vášho života. Jeseň
je dar, ktorý zúročí celoročnú námahu a v živote prinesie múdrosť,
pokoj a vyrovnanejší pohľad na svet. Jeseň vytvára umelecké diela, ktoré
sú ako krásna paleta. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek vo
svojej jeseni života. Tvaroval ho a formoval majster život skúškami,
radosťami, ale aj problémami a starosťami. Viem, že s pribúdajúcim vekom
pribúdajú aj rôzne choroby a s tým spojené ťažkosti, ale prílišný
pokoj v seniorskom veku v sebe skrýva nebezpečenstvo, ktoré sa môže
pomaly premeniť na prázdnotu,
povedal predseda výboru DC a
o milé slovo poprosil aj prítomného primátora mesta O. Brendzu.
„Keď sa spoja dobré myšlienky s ochotou ľudí, dá sa
docieliť spoločný výsledok. Chcem sa poďakovať tým, ktorí sa nebáli
pýtať, požadovať. Treba vždy hovoriť o podnetoch a postrehoch. Treba
priniesť požiadavku, lebo len tak môžeme čokoľvek zrealizovať. Ak je
nápad racionálny a má svoj zmysel, nájdu sa financie, ktoré sa uvoľnia na
realizáciu. Vyvinieme maximálne úsilie, aby sa v úspešnom príbehu
pokračovalo,”
uviedol primátor a vyslovil nádej a
presvedčenie, že sa aj naďalej bude pokračovať v rekonštrukcii DC.
„Ako sa správame my k našim rodičom, starým rodičom, tak sa
budú správať naše deti k nám. Toto posolstvo musíme odovzdávať ďalej.
Hoci ste vekom starší, je vo vás toľko energie, že nás dokážete
inšpirovať a naštartovať v mnohých veciach pri správe veci verejných.
Verím, že priestory DC budú slúžiť a že sa vám bude dobre
dariť,”
prihovoril sa seniorom primátor a zaprial im
“mnohaja i blahaja lita”.
Pre všetkých členov DC i ostatných prítomných pripravila kultúrny
program folklórna skupina Stropkovčani pod vedením Mgr. A. Knežovej. Krásnu
báseň zarecitovala A. Hutňanová, ktorá získala už nejedno prvenstvo
v prednese poézie žien Vansovej Lomnička. Prichystané bolo tiež chutné
občerstvenie a zábava do neskorých večerných hodín. Vekom starší, ale
duchom stále mladí, sú určite pozitívnym príkladom pre nás všetkých.
Ich vrásky a šediny značia múdrosť, ich úsmev pohodu a vyrovnanosť a
pohľad v očiach hovorí, že sú spokojní a šťastní a tešia sa vo svojej
jeseni života.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter