Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovskí rodáci si zaspomínali na staré časy

obrazekPri príležitosti XV.
ročníka stropkovského jarmoku sa vedenie mesta opäť rozhodlo zorganizovať
stretnutie stropkovských rodákov, ktorí v minulosti z rôznych dôvodov
opustili svoje rodisko, ale vo svojom srdci stále pociťujú spolupatričnosť
k svojmu domovu. Prvé stretnutie rodákov sa uskutočnilo počas jarmoku
v roku 2006. Na sobotné stretnutie ich v sobotu na pozvanie primátora mesta
Petra Obrimčáka prišlo vyše dvadsať a spoločne si zaspomínali na roky
strávené vo svojom rodnom meste.

„Je mi cťou, že vás môžem privítať na pôde vášho
rodného mesta. Aj keď Stropkov nepatrí medzi veľké mestá, pochádzajú
z neho ľudia, ktorí dosiahli vynikajúce úspechy na poli kultúry, športu,
hospodárstva, ale aj politického života. Odišli ste zo Stropkova z rôznych
dôvodov. Niektorí za prácou, iní na štúdiá, ale nedá mi nespomenúť aj
smutné stránky stropkovského života, keď ste mnohí museli odísť iba
preto, že váš názor nebol rešpektovaný, ale bol
potieraný,“
povedal v úvode stretnutia primátor.
Zúčastnených Stropkovčanov oboznámil so zrealizovanými i pripravovanými
investičnými akciami mesta. Našim rodákom pripomenul staré zákutia mesta
krátky film o premenách Stropkova. Pôsobivé stretnutie zavŕšil svojím
príhovorom za všetkých rodákov Doc. Ing. Milan Polončák, PhD., žijúci
v Košiciach: „V živote človeka ubiehajú dni a roky veľmi
rýchlo, no v pamäti nám ostávajú spomienky, na ktoré sa nezabúda.
Niekedy sa nám ani nezdá ako rýchlo sa svet okolo nás mení. Stropkov
z našich detských, študentských čias, či z obdobia po II. svetovej vojne
je samozrejme iný ako dnes a veľmi radi sme si pripomenuli všetky jeho
premeny. Čas sa nedá zastaviť, ale stále platí, že každý z nás cíti
radosť a potešenie, keď počuje dobré správy o Stropkove a preto ma jeho
premeny nadchli. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k rozvoju
Stropkova v kultúrnom, spoločenskom, hospodárskom, či športovom
živote.“
Po zápise do Pamätnej knihy mesta nasledovala
recepcia, kde si rodáci v neformálnej atmosfére pripomenuli nezabudnuteľné
zážitky na svoj rodný kraj.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter