Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovskí poslanci zníženie ich počtu v MsZ vnímajú ako pozitívne riešenie

V minulom čísle Stropkovského Spektra sme Vám priniesli informáciu
o tom, že vláda SR na svojom predposlednom rokovaní schválila návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení. Okrem iného,
upravuje aj racionálne zníženie počtu poslancov obecných (mestských)
zastupiteľstiev najmä v mestách a vo väčších obciach od najbližších
všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. Pri tejto príležitosti sme
o reakciu na spomínané znižovanie počtu poslancov oslovili poslancov MsZ
v Stropkove. Dodatočne Vám prinášame ešte jednu odpoveď.
Mgr. Jana Slivková
volebný obvod č. 5
Čo sa týka plánovaného
zníženia počtu poslancov v obecných zastupiteľstvách, osobne s uvedenou
vecou problém nemám. Keďže bude poslancov menej, zvolení zástupcovia budú
mať viac práce a zodpovednosti. Na druhej strane treba povedať, že niekedy
platí „viac hláv, viac rozumu“. A menej poslancov pri veľkom obvode
občanom nepomôže, keďže bude problém zaregistrovať všetky podnety a
následne ich bezodkladne riešiť. Predpokladám aj intenzívnu debatu
v súvislosti s možnou zmenou volebných obvodov. Je na občanoch, aby si
v budúcich voľbách zvolili za svojich zástupcov tých pravých, serióznych
a zodpovedných občanov, ktorí majú záujem pracovať na zlepšení života
občanov v našom meste. Chcem veriť, že našim obyvateľom nie je jedno, kto
ich zastupuje v mestskom zastupiteľstve. Prajem občanom všetko dobré.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter