Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovskí poslanci sa stretnú ešte raz, na slávnostnom zasadnutí

V stredu 26. septembra 2018 sa v stropkovskom kaštieli konalo posledné
35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto končiacom sa volebnom
období.

„Je to posledné plánované zasadnutie v tomto funkčnom
období,“
povedal primátor mesta Stropkov a dodal, že
v mesiaci október bude zvolané ešte záverečné slávnostné zasadnutie,
kde všetkým prítomným poslancom odovzdá plaketu ako pamiatku na spoločné
pôsobenie pri správe vecí verejných vo volebnom období 2014 –
2018. Spoločne sa pozrú na konkrétne výsledky práce. Budú hodnotiť,
bilancovať a diskutovať o úspešnom príbehu mesta Stropkov.
„Pred samotným začiatkom tohto slávnostného zasadnutia
plánujeme ešte spoločné stretnutie na Námestí SNP, aby sme si spoločne
pozreli novú techniku, ktorá bola zakúpená m. p. Služba v rámci projektu
v zbernej tvorbe,“
spresnil O. Brendza.
Poslanec M. Bujdoš využil túto príležitosť na to, aby sa so svojimi
poslaneckými kolegami rozlúčil, pretože v nadchádzajúcom volebnom období
sa už o poslanecký post neuchádza. „Rád by som sa poďakoval
kolegom – poslancom za moje prežité roky s nimi, vedeniu mesta za to, že
sme si našli dôveru a že mi maximálne vychádzali v ústrety. Taktiež
ďakujem m. p. Služba a všetkým mestským organizáciám za
spoluprácu,“
povedal M. Bujdoš. Za spoluprácu poslancovi M.
Bujdošovi poďakoval aj primátor, ktorý bude svoje záverečné slová
adresovať poslancom na slávnostnom neplánovanom zasadnutí MsZ. Okrem
poslanca M. Bujdoša sa rozhodli nekandidovať aj poslanci M. Jakubov a poslanec
J. Šimko.
„Aj keď ďalej nekandidujem a najbližšie štyri roky tu nebudem
sedieť, s nikým sa nelúčim, určite ma aj naďalej bude zaujímať dianie
v Stropkove, vývoj mesta a mestskej politiky a napredovanie celého mesta.
Budem sa snažiť v rámci svojich možností a schopností naďalej pomáhať,
budem sledovať dianie v meste, aby sa ďalej rozvíjalo a rozširovalo vo
všetkom dobrom,“
povedal poslanec J. Šimko v svojej
záverečnej reči.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter