Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovskí filmári ocenení na celoslovenskom kole CINEAMA 2012

<p>CINEAMA je
trojstupňová súťaž, jediná svojho druhu na Slovensku. Autori musia so
svojimi filmami postupovať od okresného cez krajské až po celoštátne kolo.
V tomto roku postúpilo do najvyššieho celoštátneho kola 114 súťažných
príspevkov od 108 autorov, v celkovej dĺžke 844 minút.

<p>Do hlavnej súťaže celoštátneho kola odborná porota vybrala 78 filmov
od 89 autorov z celého Slovenska, ktorí boli rozdelení na štyri vekové
skupiny. Jubilejný XX.ročník CINEAMA 2012 prebehol minulý týždeň
v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave.Tradičný
organizačný garant súťaže Národné osvetové centrum z poverenia MK SR
spolu s MOS v Modre dokázali,že priestor pre nadšencov amatérského filmu
tu stále pretrváva. Členovia poroty a diváci mali možnosť zoznámiť sa
s inšpiratívnym fenoménom, akým bezosporu neprofesionálna filmová tvorba
na Slovensku je. Náš región veľmi úspešne reprezentovali mladí autori
Gabriel Zajtko, Pavel Bielik a Tobiáš Petra zo Stropkova, ktorí získali cenu
dekana Filmovej a televíznej fakulty VŠMU Bratislava za hraný film Stratené
spomienky. Dodajme ešte, že víťazné slovenské filmy premietnu na českej
národnej súťaži Český videosalón v júli v Ústí nad Orlíci a
taktiež kolekcia ocenených filmov prezentovaných na CINEAME 2012 bude
Slovensko prezentovať na svetovom festivale UNICA v auguste v Bulharsku.
Katarína Grúsová,metodik pre filmovú tvorbu,POS
Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter