Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovské školy prijali ponuku múzejných lekcií

Múzeum Tripolitana – Kaštieľ Stropkov ponúklo po príchode M.
Kotorovej – Jenčovej na toto pracovisko v pozícii odbornej pracovníčky
možnosť „múzejných lekcií“ – netradičných vyučovacích hodín. Zo
svojej bohatej odbornej a umeleckej činnosti vytvorila ponuku tém, z ktorých
si školy postupne vyberajú to, čo ich aktuálne zaujíma a čo môže
doplniť a oživiť ich vyučovací proces.

Psychológovia, pedagógovia, ale aj laici so zdravým rozumom vedia, že
zmena prostredia, vyučujúceho, spôsobu podania témy – to všetko sú
faktory, ktoré napomáhajú lepšiemu fixovaniu poznatkov získavaných
v školách. Preto by múzeá mali byť neodmysliteľnou súčasťou
vzdelávacieho systému a tie múzeá, ktorým záleží na ich mieste
v spoločnosti a ktoré na to majú osobnostné kapacity, to aj robia. Rovnako
to robia aj školy, ktoré k vzdelávaniu pristupujú s invenciou a skutočnou
snahou vychovať zo žiakov intelektuálne, ale aj emocionálne a kultúrne
vyspelých ľudí. Som veľmi rada, že stropkovské školy takými sú.
14. februára 2019 sa v Kaštieli uskutočnila prvá múzejná lekcia pod
názvom Láska neláskavá. Bude mať svoju reprízu, pretože sa jej pre
chrípkové prázdniny nemohli zúčastniť všetci záujemcovia. Ľúbostná
poézia zo svetovej a slovenskej tvorby ukázala tému lásky v inom svetle,
ako ju ukazujú karikatúry lásky v komerčných filmoch. Verím, že aj
netradičné podanie veršov v hudobnom prevedení priblížilo mladým ľuďom
zo ZŠ Mlynská tú krehkú časť ľudskej tvorby, ktorou je poézia a ktorá
sa v dnešnom svete akosi vytráca z všeobecne ponúkanej kultúry.
Ďalšími témami, o ktoré školy prejavili záujem, sú balady a praveký a
stredoveký Stropkov a jeho okolie. Obe témy korešpondujú s učivom
v školách a v oboch je akcentovaný región. Teším sa už teraz na
školákov a na spoločné objavovanie nášho kultúrneho bohatstva – už
či v živej, či materiálnej kultúre. Verím, že aj takýmto spôsobom sa
dostane Múzeum Kaštieľ Stropkov do povedomia škôl, školákov a napokon aj
ich rodičov.
Chcem poďakovať Mestu Stropkov, že ochotne poskytlo na múzejné lekcie
priestor veľkej sály na poschodí Kaštieľa, bez čoho by nebolo možné
takéto aktivity realizovať, keďže múzeum tu nemá vhodné priestory pre
väčšie skupiny návštevníkov.
Múzejné lekcie sa konajú v čase školského vyučovania. Najbližšia
lekcia s názvom „Balada, baladienka“ sa uskutoční 27. 2. 2019
o 12.45 pre CZŠ sv. Petra a Pavla. Ak ste v tom čase doma a chcete
stráviť príjemnú hodinku v múzeu, pozývame aj vás, dospelých, ktorých
kultúrne bohatstvo národa a regiónu zaujíma. Múzeum a jeho ponuka je tu pre
všetkých.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ
Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter