Stropkovské materské školy v letnom režime

<p>Materské školy ani cez letné prázdniny nezatvárajú svoje brány. Ich
prevádzka bude v tzv. letnom režime, v rámci ktorého zriaďovatelia
prihliadajú na potreby rodičov a aj tomu prispôsobujú prevádzku
zariadení.

<p>„Materské školy pred školskými prázdninami zisťujú
predbežný záujem rodičov o prázdninovú dochádzku detí. Na základe toho
sa dokážu včas pripraviť na zmenu organizácie výchovno-vzdelávacej
činnosti či rozsah a spôsob zabezpečenia stravovania a pod. O organizácii
výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas
školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom,
pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. Dochádzka
dieťaťa do materskej školy je celoročná, nemožno ju obmedzovať len na
obdobie počas školského vyučovania. Nie je možné zakázať, alebo inak
obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do MŠ počas letných prázdnin.
Možno sa však s rodičmi dohodnúť na špeciálnom režime návštevy
zariadenia. Napríklad tak, že dieťa bude chodiť do materskej školy len na
pol dňa, alebo len niektoré dni v týždni,“
uviedol hovorca
Ministerstva školstva SR Michal Kaliňák a pokračoval:
„Vyhláška rezortu školstva o materskej škole taxatívne
určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší
najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov
materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky
zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez
letné prázdniny je riaditeľka povinná oznámiť rodičom aj zriaďovateľovi
spravidla dva mesiace vopred.“

Zisťovali sme prevádzkovú dobu v stropkovských materských školách.
Materská škola na ulici Matice slovenskej bude otvorená od 2. do 20. júla.
Od 23. júla až do konca prázdnin, teda do 31. augusta bude zatvorená.
Elokovaná trieda na Bokšanskej ulici bude mimo prevádzky po celé dva
mesiace. Materská škola na ulici Andreja Hlinku bude zatvorená celý júl.
Prevádzka začne až 1. augusta a potrvá do 21. augusta. Po tomto dátume
bude do konca prázdnin zatvorená. Elokovaná trieda na Vranovskej ulici bude
júli a v auguste mimo prevádzky. Tá začne až 3. septembra 2012.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter