Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovské mamičky spolu oslávili Deň matiek

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/21-mamicky-02.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V nedeľu, 10. mája,
sa sála MsKS v Stropkove zaplnila usmievavými a nadšenými ženami. Stretli
sa tu preto, aby spolu oslávili krásny sviatok – Deň matiek. Je to deň,
kedy si intenzívnejšie pripomíname svoje mamky a staré mamy ako inokedy.</p>

<p>V úvode kultúrneho programu sa predviedli mažoretky zo Základnej školy
na Mlynskej ulici, detský spevácky zbor Maľovaný svet a úprimné slová
poďakovania zazneli z úst žiakov Základnej umeleckej školy Františka
Veselého, ktorí sa predviedli aj spevom a tancom. Vystúpili tiež žiaci
Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla s pásmom Kvety pre mamičky.
Tancom a básňami o mame potešili žiaci Základnej školy na Mlynskej ulici,
zahanbiť sa nedali ani deti Súkromnej základnej umeleckej školy a Základnej
školy na Hrnčiarskej ulici. <strong><em>„Milé mamy! Chceli by sme vám
v tento májový deň poďakovať za bezhraničnú lásku, ktorú skrýva vaše
materinské srdce. Rozdávajte ju nielen svojim deťom, ale aj vnúčatám a
nezostaňte necitlivé ani k svojmu najbližšiemu okoliu a rodine. Viete
odpúšťať, prekonávať nevďačnosť,“</em></strong> aj takto zneli slová
primátora Ondreja Brendzu. Toto slávnostné podujatie sa ukončilo tancom
v podaní folklórneho súboru Stropkovčan. Mamičky odchádzali hrdé na
svoje deti a tie boli šťastné, že vyčarili úsmev na tvárach ženám,
ktoré im dali život.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/21-mamicky-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/21-mamicky-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/21-mamicky-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/21-mamicky-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter