Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Stropkovské gymnázium oslávilo sedemdesiatku…

No na sedemdesiat
nevyzerá ani podobou, ani obsadením a ani sa tak nespráva…

Stropkovské gymnázium si v týchto dňoch pripomenulo 70. výročie
založenia. Pri tejto príležitosti sa uplynulý piatok konala v kultúrnom
stredisku slávnostná akadémia, ktorou všetkých prítomných sprevádzala
úspešná novinárka a absolventka stropkovského gymnázia Marie Stracenská.
Pozvanie prijali riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít
Hajduk, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Martin Jakubov,
primátor mesta Ondrej Brendza, členovia rady školy, predsedovia Združenia
rodičov pri gymnáziu, predstavitelia cirkvi na území mesta Stropkov,
riaditelia materských, základných, stredných i umeleckých škôl, bývalí
i súčasní pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci gymnázia, jeho
absolventi i žiaci i mnohí ďalší hostia a priatelia školy.

Z úvodných slov moderátorky tohto podujatia M. Stracenskej sa dozvedáme,
že v roku 1948 založili v Stropkove Jednotnú školu pre mládež, kde sa
vzdelávali mladí do 15 rokov. Vznikla tiež národná škola pre mladších a
deti zo Stropkova a okolia chodili do Strednej školy slovenskej, ktorá mala
štyri ročníky a do Národnej strednej školy ukrajinskej. Ak deti nechceli
skončiť so štúdiom v 15 rokoch, museli cestovať do Prešova, Humenného,
Bardejova, či do Medzilaboriec, preto mnohí privítali, keď konečne v roku
1949 založili v Stropkove gymnázium, ktoré malo len dve triedy. Povojnové
roky poznačili školu materiálnymi, ale aj priestorovými problémami.
Vtedajší MNV v Stropkove v spolupráci so ZRPŠ začal výstavbu nových
priestorov ako svojpomocnú akciu rodičov i občanov mesta. Stavba však
viazla a preto sa stropkovské gymnázium dočasne presídlilo do Vranova n.
T.
V roku 1953 boli gymnázia zrušené, pretože reforma školstva kládla
dôraz na odborné stredné školy. Po tejto reforme bola v Stropkove
8 ročná škola aj s večernou školou pre pracujúcich a neskôr
i 11 ročná škola. O gymnáziu však znova počujeme v roku 1960, ktoré
sa už nachádza v novej budove s telocvičňou, s novými učebňami pre
fyziku a chémiu.
Prvú jedáleň dostala škola o 18 rokov neskôr, teda v roku 1978. Koniec
osemdesiatych rokov je spojený s rozvojom školy, rekonštrukciou priestorov a
novým učebňami. V roku 1996, kedy sa Stropkov znova stal okresným mestom,
sa škola presťahovala a tesne pred koncom tisícročia sa otvorilo 4 ročné
aj 8 ročné gymnázium. Teraz sme v roku 2019 a naše gymnázium má na
torte pomyselných 70 sviečok.
Moderátorka slávnostnej akadémie tiež prečítala list štátneho tajomníka
Ministerstva školstva SR P. Krajňáka, ktorý sa slávnosti nemohol
zúčastniť kvôli neodkladným pracovným povinnostiam.
„Stroj času odrátal našej škole 70 rokov. V tejto jednej
vete je ukryté veľké množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov,
nádejí, spomienok. Zostal tu kus života nielen žiakov, pracovníkov školy,
ale aj našich priaznivcov a podporovateľov. Gymnázium oslavuje 70 rokov
aktívnej, zmysluplnej a neúnavnej výchovno-vzdelávacej práce zameranej na
prípravu žiakov na ďalšie štúdium,“
povedala vo svojom
príhovore riaditeľka gymnázia I. Jecušková, ktorá sa podelila
s prítomnými o svoju spomienku.
„Kedysi dávno bolo jedným z mojich snov stať sa učiteľkou.
Napĺňať sa mi začal tento sen prijatím do terajšieho gymnázia
v Stropkove, kde som sa stretla s profesionálnym a ľudským prístupom
pedagógov. Pokračovala som v štúdiu na vysokej škole, ktorú som ukončila
s dobrými výsledkami, nepochybne aj vďaka výborným základom z našej
školy. Do bývalej školy som sa vrátila tentokrát ako učiteľka dejepisu a
občianskej náuky,“
prezradila. Poďakovala tiež kolegom a
učiteľom, ktorí stáli pri zrode školy, pri prvých rokoch života školy
i pri jej napredovaní. Uviedla tiež, že neoddeliteľnou súčasťou školy
sú tiež rodičia, ktorým poďakovala za prejavenú dôveru.
Gymnázium aj v novom školskom roku naskočilo, podľa slov I. Jecuškovej, do
rozbehnutého vlaku s názvom IT Akadémia – vzdelávanie pre
21. storočie. Škola rozbieha projekt Celoživotné vzdelávanie na gymnáziu
v Stropkove. Finančné prostriedky Európskej únie a PSK škola využije pri
realizácii projektu Podpora rozvoja gramotnosti, pokračuje tiež v projekte
ŠPÚ – Komunikáciou k úspechu. Začína rozbiehať dobrovoľnícku
činnosť v rámci projektu Krajší deň. Gymnázium bolo tiež úspešne
zaradené do programu Ambasádorska škola Európskeho parlamentu 2019/2020.
Samozrejme tiež pokračuje vo všetkých predchádzajúcich aktivitách,
ktorých určite nie je málo. „Želám si, aby naša škola
v duchu tradícii kráčala k ďalším úspechom, aby všetci boli na ňu a
jej žiakov hrdí,“
dodala a svoju spomienku tiež venovala
všetkým zamestnancom a žiakom, ktorí písali stránky histórie školy.
Svoje osobitné poďakovanie za podporu a dobrú spoluprácu vyjadrila PSK
i mestu Stropkov. Špeciálne poďakovanie počas slávnostnej akadémie
venovala riaditeľka pedagógom A. Belovežčíkovi za aktívny rozvoj školy
i za neúnavné dokumentovanie celého života školy. Kyticu na znak vďaky
prijal tiež Maroš Šturák za úspechy, ktoré prináša do školy
v športovej oblasti i za adrenalín v čase splnených úloh.
Nasledoval príhovor riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka, ktorý povedal, že sú to
práve absolventi gymnázií, ktorí vytvárajú túto spoločnosť.
„Sú to úspešní ľudia, …právnici, lekári, docenti,
poslanci NR SR, športovci… Z gymnázia sa za 70 rokov stala veľmi
významná vzdelávacia inštitúcia,“
povedal Ľ. Hajduk,
ktorý zdôraznil, že o kvalite školy hovoria aj projekty, ktoré škola
veľmi úspešne rieši. Následne odovzdal certifikáty prvým absolventom
spoločného projektu NR SR a ŠPÚ Komunikácia – cesta k úspechu.
Pozdrav od predsedu PSK M. Majerského priniesol vedúci odboru školstva PSK
Ján Furman. „My ľudia máme skvelú vec, ktorou je pamäť.
Pamätáme všetko, čo sa udialo. Mali sme tu nádherný výpočet všetkého,
čo táto škola za 70 rokov dosiahla. Kam sa posunula, koľko absolventov
opustilo jej brány, koľko pedagógov dosiahlo svoju profesionálnu zrelosť a
koľkí úspešní absolventi sú dnes lekári, právnici… a skvelí ľudia.
Som nesmierne rád, že takýchto skvelých ľudí stretávam aj pri svojej
každodennej činnosti a ktorí sú absolventmi aj tohto
gymnázia,“
povedal J. Furman a nahlas rozmýšľal o tom, kedy
je škola kvalitnou školou, čo musí obsahovať. „Sú to
predovšetkým kvalitní pedagógovia, ľudia na svojich
miestach,“
uviedol s tým, že jednou z dôležitých
kompetencií pedagóga je stotožnenie sa s rolou pedagóga a so školou,
ktorú reprezentuje. „Byť pedagógom je nádherná vec. Ja som
nikdy nechcel byť učiteľom. Dnes som však vďačný, že som sa ním stal,
pretože sa stretávam s bývalými žiakmi, ktorí mi dávajú spätnú
väzbu, ktorá nás posúva ďalej,“
dodal. Ako ďalej uviedol,
sú to tiež žiaci, ktorí sú ďalším dôležitým článkom v pomyselnej
hierarchii. V neposlednom rade tiež rodičia, ktorí spoluparticipujú na
chode školy.
Absolventom nášho stropkovského gymnázia je aj úspešný lekár a
podpredseda PSK Martin Jakubov, ktorý na slávnostnej akadémii nesmel
chýbať. „Mal som to šťastie, že v rokoch 1984 až 1988,
kedy som navštevoval gymnázium v Stropkove, som veľa profesorov, ktorí ma
inšpirovali. Boli mi inšpiráciou do ďalších mojich štúdií. Pomohli mi
zbaviť sa strachu a obáv z ďalších štúdií, ktoré na mojej lekárskej
ceste boli náročné, ale zároveň bola aj motivácia, aby som sa so
skúsenosťami, vedomosťami vrátil späť a pomohol ich aplikovať v prospech
ľudí v tomto regióne,“
povedal podpredseda PSK M. Jakubov a
pripomenul nám príbeh O troch grošoch, ktorý je o človeku, ktorý žije
z troch grošov – jedného požičaného, jedného, z ktorého žije a
jedného, ktorý vracia. „Mal som to šťastie počas štyroch
rokov štúdia na gymnáziu požičiavať si groš vo forme vzdelávania. Groš,
z ktorého teraz žijem a zabezpečujem svoju rodinu je moja práca, ktorú by
som bez vzdelania aj na tejto škole nemohol vykonávať. A groš, ktorý chcem
vrátiť je sľub, že stále, kde to bude možné a potrebné, budem
argumentovať a presviedčať, že táto škola, naša alma mater, má svoju
úspešnú históriu, svoju opodstatnenú prítomnosť a perspektívnu
budúcnosť,“
zdôraznil M. Jakubov.
Prítomným sa tiež prihovoril aj primátor mesta Ondrej Brendza, ktorý je
rovnako absolventom stropkovského gymnázia. „Rok 2019 je pre
naše mesto významným jubilejným rokom. Myslím si, že nič nepreženiem, ak
medzi najvýznamnejšie udalosti novodobej histórie priradím aj 70. výročie
nášho gymnázia,“
povedal primátor a dodal, že na Slovensku
je veľa miest, ktoré gymnázium nemajú. „Mesto bez gymnázia je
však ako dvor bez studne. Studňa je zdrojom života. Takúto pozíciu pre
naše mesto má po sedem desaťročí naše gymnázium,“

zdôraznil primátor a dodal, že mesto vyvíja maximálne úsilie, aby bolo
nápomocné pri existencii i zachovaní gymnázia v našom meste.
„Všetci máme zodpovednosť. Som rád, že sa nám spoločne
podarilo nájsť vo vedení PSK aj v spolupráci s poslancami, ktorí
zastupujú naše mesto, tú úroveň, ktorú má gymnázium
dnes,“
uzavrel primátor.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter