Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovské dni medu privítali mnoho návštevníkov

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-08.jpg“ alt=““
class=“img-left alignleft“ />Stropkovskí včelári v spolupráci
s mestom Stropkov spoločne zorganizovali Stropkovské dni medu a privítali
svojich priaznivcov už po deviatykrát. „Sladkými dňami“ sa tento rok
stal piatok a sobota, 27. a 28. november. Obľúbená prehliadka medu sa
vrátila do zrekonštruovaných priestorov kultúrneho strediska.
V spoločenskej sále členovia Stropkovského zväzu včelárov ZO Stropkov
v piatok ráno privítali žiakov materských a základných škôl a širokú
verejnosť. V úvode sa prítomným prihovoril hlavný organizátor a predseda
ZO SZV v Stropkove Gabriel Foťko.</p>

<p><strong><em>„Včera som rozmýšľal, že šestka sa prevrátila naopak a
my tu máme už skvelý deviaty ročník. Keď to zoberieme ako vek človeka, je
to človek, ktorý vie čítať, písať a vie sa samostatne orientovať medzi
ľuďmi. Týmto istým spôsobom rastie aj povedomie medzi našimi včelármi.
Dnes, keď v rámci EÚ sedem rokov po sebe Slovensko žne úspechy na
najvyšších priečkach s najlepšími a najkvalitnejšími medmi a
medovinami, nesmieme ostať ticho stáť, ale ísť dopredu aj vďaka vám
žiakom, učiteľom a širokej verejnosti.“</em></strong> Predpoludním sa už
tradične vyhlásili výsledky súťaže v kreslení výkresov na tému Včely
a včelári očami detí. Tento rok sa do súťaže zapojilo viac ako 223 detí
materských a základných škôl mesta a okresu Stropkov. Môžeme povedať,
že deti boli mimoriadne kreatívne a porota mala problém rozhodnúť.
<strong><em>„Myšlienka usporiadať dni medu sa zrodila po Národnej výstave
včelárstva v roku 2006. Spočiatku sme sa obávali, či budeme mať záujem
a podporu zo strany verejnosti, no dnes vidím, že záujem nám preukazujete
nielen svojou prítomnosťou, ale vidíme to aj na množstve prác, ktorých
úroveň každoročne stúpa,“</em></strong> neskrýval nadšenie G. Foťko.
Všetci, ktorí zavítali na dni medu mohli práce obdivovať vo vstupných
priestoroch kultúrneho strediska a v spoločenskej sále, kde sa k nim
pridali aj sladké dobroty. Prezentácia bola spojená s prednáškou predsedu
a téma včelích produktov zaujala rovnako najmenších, ako aj tých skôr
narodených. Ako nám prezradili niektorí návštevníci, na dni medu nedajú
dopustiť a chodia pravidelne. Počas celého dňa si verejnosť mohla vyberať
zo širokej ponuky medov, včelích produktov či medoviny. Kúpychtivým
sobotňajší deň zabezpečil predaj rôznych produktov. Zanietení včelári
si mali možnosť doplniť včelárske potreby. Pozvanie prijali napríklad
výrobca medzistienok zo želoviec, výrobca úľov pán Kirňák, ako aj firma
Apigold pána Mačičku z Liptovského Hrádku. Včelári mesta Stropkov už
niekoľko rokov spolupracujú s kolegami z Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Aj
tento rok prijal pozvanie Vasiľ Antonovič Hajdar Dr., ktorý predniesol
prednášku o zazimovaní viacerých matiek v jednom úli. Ošetreniu
včelstiev počas roka a prevenciu prezentoval Ing. Ján Kopernický, CSc.
Sobota bola výnimočná aj z toho dôvodu, že Regionálna zložka
Slovenského zväzu včelárov Prešovského kraja, ktorej je predsedom práve
G. Foťko, podpísala včelársku dohodu o spolupráci Prešovského kraja
s Krosnianskym vojvodstvom a dohodu o spolupráci s ukrajinským mestom
Mukačevo a Chust. Odovzdávanie cien v súťažiach O najkrajší medovník a
Najlepší med v okrese Stropkov v divadelnej sále piesňou Čerešne
otvorila Gabriela Foťková. Každým rokom stúpa aj technika a zručnosť
v zdobení medovníkov. Prvé miesto v kategórii dospelých získala Mariana
Zajarošová z Nižnej Olšavy. Za Najlepší med v okrese Stropkov verejnosť
v treťom ročníku spomedzi pätnástich konkurentov prvenstvo udelila
Gabriele Foťkovej. Po prvý raz sa v histórii Stropkovských dní medu
udeľovali aj zlaté, strieborné a bronzové medaily. Za dlhoročnú činnosť,
obetavú prácu, zásluhy v rozvoji včelárstva sa Zlatú včelu rozhodla RZ
SZV Prešovský kraj a ZO SZV Stropkov udeliť Ing. Michalovi Micenkovi,
Štefanovi Semufovi a Michalovi Pavlenkovi. Dni medu sú pre Stropkovčanov a
ľudí z blízkeho okolia možnosťou, ako sa o včelách a ich užitočnosti
dozvedieť viac. Gazdinky môžu zásobiť svoje domácnosti nielen fľaškami
medu, ale aj novými medovníkovými receptami. Všetkým výhercom
blahoželáme a veríme, že o rok sa na jubilejnom desiatom ročníku
stretneme opäť v takom hojnom počte.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-15.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-16.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-16.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-17.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-17.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-18.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-18.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-19.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-19.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-20.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-20.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-21.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-21.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-22.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-22.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-23.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-23.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-24.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-24.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-25.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-25.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-26.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-26.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-27.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-27.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-28.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-28.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-29.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-29.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-30.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-30.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-31.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-31.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-32.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-32.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-33.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-33.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-34.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-34.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-35.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-35.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-36.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-36.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-37.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-med-37.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter