Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovské dni medu majú za sebou desaťročnú tradíciu

Stropkovské dni medu
sa počas uplynulého piatku a soboty konali už jubilejný desiaty raz. Dni
medu lákajú z roka na rok čoraz viac nielen laickú verejnosť z nášho
okresu a širšieho okolia, ale aj odborníkov na včelárstvo zo
zahraničia.

Zakladateľom a dušou tohto podujatia je predseda ZO SZV v Stropkove
Gabriel Foťko. Spolu so samosprávou mesta a im spoločnými silami podarí
zorganizovať vždy zaujímavé včelárske dni. Piatkový program tento rok
začal 15 minút pred desiatou hodinou. Prvý medový deň je tradične
určený hlavne žiakom z materských a základných škôl, študentom,
laickej verejnosti a všetkých, ktorí majú radi med a včelie produkty.
Poslaním podujatia bola a aj naďalej ostáva propagácia včelích produktov a
značky Slovenský med. „Desať rokov je obdobím, kedy sa už
hodnotí história. V priebehu týchto rokov sa nám podarilo podpísať
viacero medzištátnych dohôd, napr. medzi Slovenským zväzom včelárov a
Ukrajinou, či Slovenským zväzom a Maďarskom. Podpísaná bola taktiež aj
prvá rámcová dohoda o spolupráci medzi Ukrajinským včelárskym zväzom
z oblasti Podkarpatská Rus a regionálnou zložkou Prešovského kraja.
Minulého roku sa podpísali dohody medzi regionálnou zložkou včelárstva
Prešovského kraja s Poľskom a dvomi ukrajinskými mestami Mukačevo a Stryj.
Tieto veľké kroky nám vzájomne dopomáhajú sa navzájom lepšie spoznávať
a spolupracovať,“
zhodnotil na úvod významné medzníky
včelárskej spolupráce predseda Gabriel Foťko. V našom meste sa počas
10 rokov konalo aj niekoľko vzdelávacích kurzov pre včelárov aj
nevčelárov. Prvým v rámci Slovenska bol pilotný program Asistent
veterinárnej služby alebo inšpektor zdravia včiel fungujúci dodnes, druhým
bol 4-dňový kurz Včelárskeho minima, ktorý certifikátom rovnajúcim sa
včelárskej škole ukončilo 128 účastníkov.
Spolu so Stropkovskými dňami medu vznikla aj výtvarná súťaž na tému
Včely a včelári očami detí, či súťaž O najkrajší medovník. Odborná
porota vybrať tie najkrajšie práce nemala vôbec jednoduché. Každým rokom
stúpa kvalita a kreativita prác jednotlivcov a skupín, či už vo výtvarnej
súťaži alebo v zdobení medovníkov. Po vyhlásení výsledkov si na svoje
prišli aj včelári. V oficiálnej časti programu prvého dňa s odbornými
prednáškami na tému včelích produktov a Chov včelích matiek a
rozmnožovanie včelstiev odložencami vystúpil predseda Gabriel Foťko. Pána
Foťka sme sa opýtali aj na začiatky a prvotný nápad spred desiatich rokov.
„Pred desiatimi rokmi sme sa rozhodli upozorniť celé Slovensko,
že aj na východe žijú včelári a dosahujem dobré výsledky. Dá sa
povedať, že po prevratoch v roku 1989 si slovenské včelárstvo hľadalo
svoju novú cestu a bolo potrebné sa organizovať. Neboli sme rozvitý, no
nemali sme ani žiadne záväzky voči českým včelárom, pretože slovenský
a český zväz existoval ako samostatné jednotky. Chov včiel na východnom
Slovensku bol stále na popredných miestach, no naši včelári sa báli alebo
nechceli prezentovať. Kvôli tomu bola zorganizovaná táto akcia, okrem toho
nám v organizáciách chýbalo veľa vecí, ako vzdelanie, dohody
o spolupráci, pretože včely nemajú hranice a ani my včelári ich mať
nechceme. Prvá osvetová výstava sa konala v Litovskom Hrádku, o dva roky
neskôr začali Stropkovské dni medu, ktoré sa konajú
dodnes,“
zaspomínal si pán Foťko.
V piatok sa popri ochutnávke medu a včelích produktov konala aj tvorivá
dielňa v zdobení medovníkov. „V dopoludňajších hodinách
si mali žiaci zo škôl možnosť vyskúšať zdobenie medovníkov. Popoludní
sa okrem detí zo školských klubov o zdobenie zaujímali aj mamičky
s deťmi a verejnosť. Deťom sa zdobenie veľmi zapáčilo, najviac ich
oslovilo zdobenie jedlými cukríkmi, korálkami, hviezdičkami, rovnako aj
zdobenie s polevou“
zhodnotila priebeh tvorivej dielne Anežka
Madzinová. „Veľmi milo prekvapená som ostala zo záujmu a
najviac, že záujem prejavili aj chlapci. Každý kto sa zapojil si svoje
ozdobené medovníky odniesol so sebou. Niekto si ozdobil dva, niekto štyri.
Niektorým žiakom to išlo naozaj veľmi dobre. Do tejto tvorivej dielne sa
zapojilo približne 100 detí.“

Sobota bol v porovnaní s inými ročníkmi o niečo slávnostnejšia. Ráno
sa včelári zúčastnili svätej liturgie v gréckokatolíckom Chráme sv.
Cyrila a Metoda, po ktorej nasledoval sprievod mestom. Očakávanými boli
najmä výsledky v súťaži o Najlepší med okresu Stropkov, o ktorom
rozhodla verejnosť ochutnávkou a hlasovaním. Medzi konkurenciou si prvé
miesto a teda ocenenie najlepšieho medu v okrese získal med Jána Blanára,
druhý skončil Jozef Kráľ a za tretí najlepší si verejnosť zvolia med
Jána Feča. V rámci odbornej konferencie vystúpili s prednáškami Ing.
Pavol Filo o Správnej výrobnej praxi alebo čo chcú včely a čo chcú
včelári, o prevencii a tlmení chorôb včiel prednášal Doc. MVDr. Juraj
Toporčák, PhD. Doc. Vasiľ Antonovič Hajdar, PhD. sa zo zdravotných dôvodov
z účasti ospravedlnil. Organizátori veria, že v budúcom roku tieto dva
dni prilákajú ešte vyššie počty návštevníkov a priaznivcov
včelárstva. „Stropkovské dni medu nasadili latku veľmi vysoko.
Som rád a teší ma, že sa ľudia zaujímajú o med, o včelárske produkty
a z roka na rok sa ich počty zvyšujú,“
zhodnotil na záver
predseda ZO SZV v Stropkove G. Foťko.
Foto: -msú-

Vyhodnotenie súťaže „O najkrajší medovník“

kategória I. stupňa základných škôl:

I. miesto: Ema Slivková – ZŠ Mlynská, Stropkov
II. miesto: Barbora Glusová – ZŠ Mlynská, Stropkov
Nela Ivančová – ZŠ Mlynská, Stropkov
III.. miesto: Karin Fečová – ZŠ Mlynská, Stropkov

kategória II. stupňa základných škôl:

I. miesto: Martina Zajtková – ZŠ Mlynská, Stropkov
II. miesto: Zuzana Čintalová – ZŠ Mlynská, Stropkov
III. miesto: Damián Rusnák – ZŠ Mlynská, Stropkov
Šimona Cichá – ZŠ Mlynská, Stropkov

kategória dospelých

I. miesto: Katarína Kuriľáková – Breznica
II. miesto: Marianna Melníková – Breznica
III. miesto: Iveta Madzinová – Nižná Olšava

DIPLOM bol udelený aj:
Strednej odbornej škole, Hlavná 44, Stropkov za udržiavanie
medovnikárskych tradícií
žiakom ZŠ s MŠ Miňovce za tvorivý prístup pri výzdobe
medovníkov tradičnou technikou
DSS Stropkov za udržiavanie medovnikárskych tradícií

Vyhodnotenia výtvarnej súťaže „Včelár a včelári
očami detí“

I. kategória:

I. miesto: Lara Kočišová MŠ A. Hlinku
II. miesto: Katarína Blanárová SZUŠ
III. miesto: Timea Jakubová MŠ A. Hlinku

II. kategória

I. miesto: Viktória Cinová ZŠ Hrnčiarska, špec. trieda
II. miesto: Nikolas Otrošina Chotča
III. miesto: Silvia Petričková ZUŠ F. Veselého

III. kategória

I. miesto: Ľuboš Bajcura ZŠ Hrnčiarska
II. miesto: Patrik Durkoš SZUŠ
III. miesto: Samuel Malačina SZUŠ

Priestorové práce:

I. miesto: Slavomír Ivančo ZŠ Mlynská
II. miesto: Diana Viktória Cimbová ZŠ Konštantínova
III. miesto: Ema Slivková ZŠ Mlynská
Cena vedúceho OŠK: Rebeka Macošincová ZUŠ F. Veselého
Cena poroty: Nela Maliňaková SZUŠ
Cena predsedu ZO SZV: Samuel Fedák ZŠ s MŠ Bukovce, Zuzana Vaššová ZŠ Konštantínova
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter