Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovská ZLATÁ PODKOVA 2017

Jazdecké preteky sú v našom regióne jedno
z najstarších športových podujatí. Tohto roku XXXVII. ročník
Stropkovskej Zlatej podkovy hostil svojich priaznivcov počas uplynulého
víkendu.

V parkúre na predviedlo 58 štartujúcich dvojíc z 22 oddielov zo
Slovenska a Poľska. Jazdci si spolu so svojimi konskými „parťákmi“
v sobotu zasúťažili o ocenenia ako Cena priateľov a milovníkov koní
v Stropkove, B&B International forwarding STROPKOV, Cena primátora mesta
Stropkov, Cena hotela Ondava, v nedeľu sa k spomínaným pridala aj piata,
už tradičná Stropkovská zlatá podkova 2017. Domácu Jazdeckú spoločnosť
Jozefa Becheru na týchto pretekoch reprezentovala mladá, talentovaná
jazdkyňa Branka Komanová.
Napriek obavám spôsobených hláseným dažďom a búrkami sa napokon
podujatie vydarilo a organizátori ho vyhodnotili pozitívne vo všetkých
smeroch.
Okrem zraku divákov na výkony pretekárov dávalo pozor aj prísne oko
rozhodcov. Rozhodcovský zbor na uplynulý ročník dohliadal v päťčlennom
slovensko-poľskom zložení.
Zástupca hlavného rozhodcu Ján Kuchár zo Spišskej Novej Vsi chodí na
Stropkovskú zlatú podkovu už desaťročia. Spomína si, že práve tu
začínal ešte ako mladý rozhodca a odvtedy sa sem stále rád vracia.
„Jazdectvo sa spomedzi športov radí k tým náročnejším,
pretože spolu súťažia dva živé tvory, ktoré musia vytvoriť akúsi
symbiózu. Stropkovská zlatá podkova má veľmi bohatú tradíciu. V dnešnej
dobe, pri dnešných finančných podmienkach je jazdecký šport dostupný pre
čoraz menej ľudí. Niekedy boli jazdecké kluby pri každom
poľnohospodárskom družstve alebo poľnohospodárskych stredných školách,
dnes sú jazdecké kluby skôr už polosúkromné s malým počtom ľudí,
preto sme o to radšej, že je o tento šport ešte záujem. Keďže tu
štartuje 58 dvojíc z 20 slovenských a dvoch poľských jazdeckých
oddielov, tento obdivuhodný, 37. ročník môžeme z pohľadu prihlásených
súťažiacich zhodnotiť ako úspešný. Myslím si, že jazdci sa v Stropkove
nielen teraz, ale aj v minulosti v tomto jazdeckom areáli stretli s dobrými
podmienkami, organizáciou a atmosférou, ktorú vytvára celkom početná
divácka kulisa a jazdecké preteky budú úspešné aj v ďalších
rokoch,“
zhodnotil a svoje poďakovanie adresoval celému
organizačnému tímu, ako aj sponzorom, ktorí podporili XXXVII. ročník
Zlatej podkovy.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter