Stropkovská nemocnica získala v hodnotení len jednu hviezdičku

Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera zverejnila začiatkom mája
výsledky prieskumu spokojnosti jej poistencov so službami jednotlivých
nemocníc na Slovensku.

„Metodika prieskumu mapuje štyri základné oblasti, a to
dostupnosť zdravotnej starostlivosti, personálne vybavenie nemocnice, jej
materiálno-technické vybavenie a parametre efektivity a kvality. Do parametrov
patrí náročnosť diagnóz (tzv. case mix), prieskum spokojnosti pacientov,
komplexnosť oddelení a poskytovanej starostlivosti a celková úroveň
starostlivosti. Nemocnice a zariadenia sa neporovnávali všetky navzájom, ale
v štyroch kategóriách – fakultné nemocnice, všeobecné nemocnice,
ostatné zariadenia a špecializované zariadenia. Výsledkom hodnotenia
dostupných údajov je výsledný koeficient. Fakultné a všeobecné nemocnice
dostali okrem neho aj hviezdičky – od jednej po päť,“

píše sa v tlačovej správe zdravotnej poisťovne. Na základe výsledkov
prieskumu sa v Dôvere rozhodli neuzavrieť zmluvy na plánované
hospitalizácie s nemocnicami, ktoré skončili na chvoste rebríčka (medzi
inými aj s nemocnicou v neďalekých Medzilaborciach, ktorá skončila na
poslednom 64, mieste s koeficientom 0,80 a jednou hviezdičkou). Neveľmi
uspokojivé výsledky dosiahla aj Nemocnica Stropkov, s.r.o. V rebríčku sa
umiestnila na 48. mieste s jednou hviezdičkou a koeficientom 0,88.
„Stropkovská nemocnica podľa prieskumu nezabezpečuje komplexnú
starostlivosť, v prípade komplikácií musí pacienta previezť do inej
nemocnice (nemá napríklad ani interné oddelenie, chirurgiu či ARO), pričom
naši poistenci z regiónu už dnes pri plánovanej starostlivosti
vyhľadávajú iné nemocnice a poistenci z iných regiónov Stropkov
nepreferujú. Okrem toho, nemocnica dosahuje nízku efektivitu. Aj napriek tomu
však s vašou nemocnicou ešte o uzavretí zmluvy budeme
rokovať,“
uviedla pre Spektrum Andrea Devánová z poisťovne
Dôvera. Je však potrebné dodať, že z nie všetkých hodnotených nemocníc
má zdravotná poisťovňa relevantný objem informácií od svojich poistencov.
Výsledky prieskumu teda nemusia korešpondovať s názorom všetkých jej
poistencov využívajúcich služby stropkovskej nemocnice. V súčasnosti
tvoria zdravotné výkony hradené Dôverou asi 15% celkových výkonov
Nemocnice Stropkov s.r.o.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter