Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Stropkovská nemocnica získala v hodnotení len jednu hviezdičku

Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera zverejnila začiatkom mája
výsledky prieskumu spokojnosti jej poistencov so službami jednotlivých
nemocníc na Slovensku.

„Metodika prieskumu mapuje štyri základné oblasti, a to
dostupnosť zdravotnej starostlivosti, personálne vybavenie nemocnice, jej
materiálno-technické vybavenie a parametre efektivity a kvality. Do parametrov
patrí náročnosť diagnóz (tzv. case mix), prieskum spokojnosti pacientov,
komplexnosť oddelení a poskytovanej starostlivosti a celková úroveň
starostlivosti. Nemocnice a zariadenia sa neporovnávali všetky navzájom, ale
v štyroch kategóriách – fakultné nemocnice, všeobecné nemocnice,
ostatné zariadenia a špecializované zariadenia. Výsledkom hodnotenia
dostupných údajov je výsledný koeficient. Fakultné a všeobecné nemocnice
dostali okrem neho aj hviezdičky – od jednej po päť,“

píše sa v tlačovej správe zdravotnej poisťovne. Na základe výsledkov
prieskumu sa v Dôvere rozhodli neuzavrieť zmluvy na plánované
hospitalizácie s nemocnicami, ktoré skončili na chvoste rebríčka (medzi
inými aj s nemocnicou v neďalekých Medzilaborciach, ktorá skončila na
poslednom 64, mieste s koeficientom 0,80 a jednou hviezdičkou). Neveľmi
uspokojivé výsledky dosiahla aj Nemocnica Stropkov, s.r.o. V rebríčku sa
umiestnila na 48. mieste s jednou hviezdičkou a koeficientom 0,88.
„Stropkovská nemocnica podľa prieskumu nezabezpečuje komplexnú
starostlivosť, v prípade komplikácií musí pacienta previezť do inej
nemocnice (nemá napríklad ani interné oddelenie, chirurgiu či ARO), pričom
naši poistenci z regiónu už dnes pri plánovanej starostlivosti
vyhľadávajú iné nemocnice a poistenci z iných regiónov Stropkov
nepreferujú. Okrem toho, nemocnica dosahuje nízku efektivitu. Aj napriek tomu
však s vašou nemocnicou ešte o uzavretí zmluvy budeme
rokovať,“
uviedla pre Spektrum Andrea Devánová z poisťovne
Dôvera. Je však potrebné dodať, že z nie všetkých hodnotených nemocníc
má zdravotná poisťovňa relevantný objem informácií od svojich poistencov.
Výsledky prieskumu teda nemusia korešpondovať s názorom všetkých jej
poistencov využívajúcich služby stropkovskej nemocnice. V súčasnosti
tvoria zdravotné výkony hradené Dôverou asi 15% celkových výkonov
Nemocnice Stropkov s.r.o.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter