Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovská nemocnica patrí od utorka pod vranovskú

Podľa medializovaných informácií týkajúcich sa programu 16. zasadnutia
mestského zastupiteľstva sa očakávalo, že stropkovskí mestskí poslanci
nebudú okrem návrhu na prevádzkovanie areálu Pod vlekom a návrhu na
schválenie podmienok pre vypísanie verejnej súťaže na zabezpečovanie zberu
odpadu v meste nič zásadnejšieho prejednávať. Pre mnohých poslancov
i verejnosť však bola obrovským prekvapením zmena programu a zaradenie
dodatočného bodu, ktorú navrhol primátor mesta Peter Obrimčák.

V „Návrhu na riešenie zachovania zdravotnej starostlivosti
v Stropkove“ mali poslanci rozhodovať o 30-ročnom prenájme stropkovskej
nemocnice neziskovej organizácii Vranovská nemocnica. Väčšina
z osemnástich poslancov sa pritom o zaradení tohto bodu do programu
dozvedela ani nie deň pred konaním zastupiteľstva. Pripomeňme, že minulý
utorok zverejnila Všeobecná zdravotná poisťovňa zoznam 24 zdravotníckych
zariadení, u ktorých si objedná nižší objem poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Medzi nimi sa ocitla aj stropkovská nemocnica.
„Pred niekoľkými mesiacmi nás oslovilo vedenie vranovskej
nemocnice a ponúklo nám možnosť, žeby vstúpili do našej nemocnice.
Prebehlo niekoľko rokovaní medzi mestskou radou a vedením vranovskej
nemocnice. Považujeme tento krok za jediné možné riešenie, aby zostala
zachovaná zdravotná starostlivosť v meste Stropkov a aby sa zachovala aj
lôžková časť nemocnice,“
informoval poslancov P.
Obrimčák. Zdôraznil, že tento krok je jediným možným východiskom pre
tunajšiu nemocnicu. Výkonný riaditeľ Vranovskej nemocnice, n.o., Norbert
Schellong priblížil poslancom fungovanie tohto zariadenia, ako aj ďalších
nemocníc patriacich do spoločnej aliancie Nemocnice a polikliniky, a.s.
„Koncom minulého roka sme oslovili pána primátora. Prichádzame
s konkrétnym projektom, ktorý by mal vašej nemocnici pomôcť. Chcem vás
ubezpečiť, že bude našou snahou zachovať súčasný stav. Je to však
otázka jednaní so zdravotnými poisťovňami i ministerstvom zdravotníctva.
Naša schválená vízia a koncepcia je zachovať súčasný charakter nemocnice
aj vzhľadom na demografický vývoj tunajšieho obyvateľstva. To znamená, že
máme záujem o vykonávanie geriatrických a zdravotno-sociálnych služieb.
Veľmi radi by sme zachovali charakter liečenia dlhodobo chorých a čo sa
týka ostatných plánovaných neakútnych záležitostí, tak vranovská
nemocnica je pripravená pokryť aj stropkovské spádové
oblasti,“
vysvetlil N. Schellong. Zároveň poslancov
ubezpečil, že nový investor má záujem zamestnať všetkých súčasných
zamestnancov stropkovskej nemocnice. V rozprave k tomuto bodu sa prihlásil
poslanec Jaroslav Prokopovič (SDKÚ-DS). Uviedol, že stropkovská nemocnica
mala už v minulosti vážne problémy, ale vždy sa ju podarilo zachrániť.
„Bol problém vybaviť, aby sme dostali od poisťovne zmluvu na
nemocnicu? Hovorí sa, že zdravotníctvo vlastní jeden človek z vedenia
určitej politickej strany. A to vo výške až 90%, ak nie viac. Pýtam sa
teda, či za tým nie je nejaká politická hra, že Stropkov nedostal zmluvu.
Myslím si, že ak by sa vyvinulo maximálne politické úsilie, nebolo by tomu
tak. Keď strana Smer vedie zdravotníctvo a má ministra, nebolo možné cez
poslanca Národnej rady, nášho primátora, vybaviť normálnu zmluvu pre
nemocnicu? Asi sme málo lobovali,“
povedal J. Prokopovič.
Okrem toho vedeniu vyčítal, že poslanci neboli o tomto kroku informovaní
v dostatočnom predstihu. Prostredníctvom nezávislého poslanca Michala Frigu
požiadal o vystúpenie na zasadnutí bývalý primátor Imrich Hamarčák.
„Svojím vystúpením nechcem nikomu alebo niečomu ublížiť.
Chcem len povedať svoj názor na túto problematiku. S prekvapením som
zistil, že vedenie mesta rokovalo s vranovskou nemocnicou od decembra
minulého roka a v Stropkove sme sa o tom, že sa čosi chystá, dozvedeli až
v utorok. Poslanci boli postavení pred hotovú vec a majú dvihnúť ruky.
Dvihnite a stropkovské zdravotníctvo položíte na kolená. Chcem vás
poprosiť, naozaj si rozmyslite, čo robíte, pretože tak ako ja, aj vy chcete
v tomto meste žiť. Dnes je to rozhodnutie, za ktoré vám budú budúce
generácie ďakovať alebo vás zatracovať,“
povedal I.
Hamarčák. Na základe hodnotenie kvality VšZP prirovnal vranovskú nemocnicu,
ktorá sa umiestnila v rebríčku na 64. mieste za „chromého“, ktorý má
viesť „slepú“ stropkovskú nemocnicu, ktorá bola v tomto hodnotení na
20. mieste. Riaditeľ vranovskej nemocnice reagoval, že tamojšie zariadenie
určite nie je chromé, pričom priblížil jej ekonomické výsledky
v ostatných rokoch. Primátor P. Obrimčák tiež v reakcii na J.
Prokopoviča doplnil, že jednania o zmluve so VšZP absolvoval, no poisťovňa
napokon ponúkla zmluvu na nižší objem zdravotných výkonov. Ďalej uviedol,
že nemocnica bude pre občanov zabezpečovať rovnaké služby ako doteraz,
vrátane zabezpečovania LSPP. Rovnako ambulancie v areáli nemocnice budú
mať rovnaké podmienky prenájmu ako vo vzťahu k mestu.
Prenájom stropkovskej nemocnice napokon poslanci schválili. Zo
16 prítomných hlasovalo za prenájom 11 poslancov, piati sa zdržali.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter