Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovská krstiteľnica

Mesto Stropkov sa môže pýšiť viacerými krásnymi pamiatkami, ktoré sa
nachádzajú po celom našom meste. Viacero takýchto pamiatok sa nachádza aj
v stropkovskom Sanktuáriu. Jednou z nich je stropkovská krstiteľnica.
V zborníku z celoslovenskej vedeckej konferencie konanej v roku
2010 v Michalovciach, ktorý nesie názov „Kresťanstvo v dejinách
Zemplínu“ sa o krstiteľnici píše, že je jedna z najkrajších
gotických krstiteľníc z 15. storočia. Podstavec krstiteľnice má kruhový
pôdorys, ktorý prechádza do dvojstupňovej šesťuholníkovej pätky a z nej
vystupuje kanelovaný špirálovitý driek. Plastické trojlístky zdobia šesť
lichobežníkových polí plášťa kupy. Okraj nádrže má zaoblenú
rímsu.
Okrem Stropkova sa stredoveké krstiteľnice na Zemplíne objavujú v Udavskom,
Merníku, Strážskom, Banskom, Lesnom, Michalovciach (2×), Malých
Ozorovciach, Slanskom Novom Meste, Plechoticiach, Stanči, Zemplínskom Branči,
Malčiciach, Zemplínskom Jastrabí, Brehove, Kline nad Bodrogom a v Strede nad
Bodrogom.
Zdroje:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, ISBN
80-901392-5-6.
CHOVANEC, Ján – NOVÁK, Martin: Stredoveké krstiteľnice na Zemplíne. In:
Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Michalovce: Zemplínske múzeum, 2011, ISBN
978-80-970812-0-1
Mgr. Ľuboslav Šmajda

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter