Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Stropkovčania separujú odpad už štyri roky

<p>Začiatkom februára
uplynuli štyri roky od spustenia separácie zberu odpadu v meste Stropkov a
24 obciach okresu. V rámci troch predložených projektov získal podnik
Služba, ktorý zber zabezpečuje, takmer 913 tis. eur. Vyše 156 tis.
získali ešte v roku 2006 z Recyklačného fondu SR na úvodnú etapu
separácie, zvyšok (756 tis. eur) z celkového objemu investície tvorí
projekt financovaný Európskou úniou. V súčasnosti sa v Stropkove separuje
a prvotne spracováva päť odpadových komodít: papier, viacvrstvové
kombinované materiály (tetrapakové obaly), sklo, kovové obaly a plasty.
Služba plánuje rozšíriť separáciu aj o elektronický odpad, pneumatiky,
odpadové oleje a biologicky rozložiteľný odpad (BRO).

<p>Stredisko separácie sa nachádza v areáli na ulici Mlynskej pri
spoločnosti Byhos. V prvej etape bola upravená niekdajšia plechová hala,
kde bola inštalovaná dotrieďovacia linka a dvojkomorový lis. Z eurofondov
sa podarilo vybudovať dva zberné dvory s kompletným vybavením potrebným na
triedenie i uskladnenie odpadu. „Okrem jestvujúcej haly bude
spracovanie odpadu spustené v priebehu tohto mesiaca aj na novom zbernom
dvore. Tam bude prebiehať spracovanie skleneného odpadu, ktoré
v súčasnosti vykonávame v areáli nášho podniku na Hviezdoslavovej. Na
Mlynskej sa tak s výnimkou BRO bude spracovávať všetok vyseparovaný odpad.
Bioodpad plánujeme spracovávať a uskladňovať na skládke v Chotči.
Takisto boli zabezpečené tri motorové vozidlá – Avia a dva Renaulty. Dva
z nich sú vybavené mechanickým ramenom a lisom a sú určené na zber
nádob. Valník zbiera odpad v ekovreciach od obyvateľov domov a obcí.
Takisto zabezpečuje zber BRO,“
priblížil riaditeľ Služby
Gabriel Zajtko.
Z europrojektu za 756 tis. eur bolo do konca minulého roka vyčerpaných
278 405 eur. Zvyšok vrátane päťpercentnej spoluúčasti mesta vyčerpajú
do konca tohto roka. Realizácia projektu sa kvôli zdĺhavým výberovým
konaniam, ktoré sa realizujú prostredníctvom európskeho vestníka, dostala
do mierneho sklzu. V minulom roku sa napríklad do súťaže na dodávku
zberných nádob neprihlásil žiadny subjekt, preto ju v tomto roku budú
musieť zopakovať. Po ukončení projektu budú nádoby umiestnené okrem
bytových domov aj v školách, firmách i obciach.
V roku 2011 vyseparovali na Službe 60,11 ton plastového odpadu, 130,37 t
papiera, 132,87 t skla, 9,36 t tetrapakových obalov a 26,179 t kovového
odpadu. Približne raz za tri mesiace vyskladňujú zlisovaný papier a plast,
sklenený odpad odvážajú odberatelia raz za 6 týždňov, kov a tetrapaky
odoberajú raz ročne.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter