Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovčania reprezentovali Slovensko na multilaterálnej mládežníckej výmene v Odese a Kirovograde

<p>V uplynulých dňoch
sa v ukrajinských mestách Odesa a Kirovograd uskutočnila multilaterálna
mládežnícka výmena pod názvom „Migrácia a kultúrna rozmanitosť
Európy“ za účasti piatich štátov Európy: Ukrajina, Česká republika,
Bulharsko, Macedónsko a Slovensko, ktoré reprezentovali štyria
Stropkovčania – PhDr. Martin Hurný, Mgr. Martin Blaško, Milan Humeník a
Tomáš Gajdoš, Košičanka – Mgr. Darka Starnová a Levočanka – Mirka
Hrončeková. Títo mladí ľudia pracujú v klube mladých dobrovoľníkov pri
ABC CVČ v Stropkove, ktoré bolo jedným zo slovenských partnerov tohto
projektu.

<p>Téma projektu Migrácia a kultúrna rozmanitosť Európy naráža na
diskusiu o tom, na koľko je migrácia prospešná. V súvislosti s tým
vznikol nápad zrealizovať projekt výmeny mládeže, kde mladí ľudia
z každej zúčastnenej krajiny by mali možnosť zamyslieť sa nad tým, na
koľko ovplyvnila kultúra iného národa kultúru ich krajiny a nakoľko oni
sami ovplyvnili kultúru iných. Napríklad Cyril a Metod mali veľký vplyv na
všetky slovanské národy. Komenský mal vplyv na vyučovacie metódy
v mnohých krajinách. Okolie mesta Kirovograd bolo osídlené, za dôb
Kataríny II., srbským plukom, ešte dlho sa tomuto územiu hovorilo Malé
Srbsko. Územie balkánského poloostrova, rovnako ako aj mesto Odesa na
Ukrajine odjakživa boli miestom, kde sa stretávali rôzne národy a kultúry.
Týmto projektom výmeny mládeže sa upozornila súčasná mládež na
skutočnosti, ktoré si mnohokrát ani neuvedomujeme, že vo všetkých
zmienených kulturách sú prítomné aj prvky iných kultúr, ktoré už dávno
považujeme za svoje, že všetci sme prepojení a spoločne vytvárame mozaiku
európskeho kultúrneho dedičstva.
Slovenská výprava sa po príchode do krásneho slnečného mesta Odesa ihneď
rozbehla na nádhernú piesočnú pláž čierneho mora a ochutnala slanú vodu.
Potom nasledovalo uvítacie kolečko so všetkými 30-timi účastníkmi výmeny
spojené so zoznamovacími hrami, nasledovali reflexie dňa a neformálny večer
s pojený s prezentáciou národných kuchýň a produktov. V ďalšom dni
pokračovali zoznamovacie hry, uvítacie kolečko, nasledovala diskusia na tému
„normalita a inakosť“, tématicklý výlet do mesta Odesa za historickými
pamiatkami, reflexia dňa a neformálny večer. Ďalší deň po uvítacom
kolečku nasledovala aktivita „deň pod egidou Ukrajiny“ a presun do
Kirovogradu, kde si účastníci prehliadli skanzen „Chutor Nadija“, večer
nasledovala príprava k programu ďalších dní „foto výstava a
konferencia“. Nasledujúci deň po uvítacom kolečku nasledovala konferenia
na tému „Migrácia a kultúrna rozmanitosť Európy“, kde zúčastnené
krajiny uviedli svoje prezentácie na túto tému, nasledovala tématická foto
výstava a kultúrny program, ktorý si zúčastnené krajiny pripravili. Po
obede bola na programe tlačová konferencia s novinármi a workshop
s fotografiami „Dovoľte sa predstaviť“. Náročný deň bol ukončený
večerným turnajom v bowlingu. V posledné dva dni nasledovali opäť
konferencie, workshopy, diskusie, multikultúrny neformálny večer,
vyhodnotenie stretnutí a aktivít „brain ring“, reflexný workshop a
rozlúčková večera.
Mladí zástupcovia Stropkova a Slovenska (a nielen oni) odchádzali z tejto
krásnej multikultúrnej mládežníckej výmeny plní zážitkov, skúseností,
kontaktov a s prianím, že sa opäť s účastníkmi stretnú na ďalšej
výmene, tentokrát na slovenskej hrude.
M. Blaško

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter