Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovčania na Jagelovskej univerzite v stredoveku

V roku 1364 založil Kazimír III. Piastovský (posledný z tejto
dynastie) druhú najstaršiu univerzitu v strednej Európe (po Karlovej
univerzite v Prahe), ktorá mala oficiálny názov Studium Generale a až do
19. storočia pôsobila pod názvom Krakovská akadémia. Po smrti Kazimíra
III. Veľkého v roku 1370 začali univerzitné aktivity upadať. Až počas
vlády Vladislava II. Jagelovského a jeho manželky Hedvigy z Anjou (dcéra
Ľudovíta I. Veľkého) bola v roku 1397 založená štvrtá fakulta,
teologická. To napomohlo k napredovaniu univerzity, ktorá od smrti Kazimíra
stagnovala. Nakoniec sa Vladislav II. v roku 1400 rozhodol vydať
novozakladacie privilégium.
Rokom 1400 začína aj matrika Krakovskej akadémie, ktorej prvá časť siaha
do roku 1508. V tejto matrike nachádzame aj mená vtedajších významných
Stropkovčanov, ktorí v Krakove študovali. V roku 1409 to bol Štefan;
v roku 1424 Florián, syn Jána Hebrachada; v roku 1427 Juraj, syn Petra
Predwera, v roku 1437 Jordán, syn Martina a v roku 1445 Juraj, syn Martina
Malého. Všetci pochádzali zo Stropkova. Pri zápise museli spomínaní
študenti zaplatiť aj poplatok. Florián zaplatil 2 groše, Juraj zaplatil
1 groš, Jordán a Juraj po 4 groše. Mená ako Predwer a Hebrachad nám
evokujú nemeckú národnosť v Stropkove. Títo prví Stropkovčania, ktorých
poznáme podľa mena museli svoje základné štúdium vykonať už
v Stropkove, hoci prvá zmienka o škole pochádza až z roku 1515.
Aj takéto čiastkové informácie utvárajú dejiny Stropkova, na ich základe
spoznávame jeho význam a hlavne nám pomáhajú utvárať obraz o živote
v našom meste pred 600 rokmi.
-ľš-

Zdroje: BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin:
Vydavateľstvo Gradus, 1994, ISBN 80-901392-5-6.
RÁBIK, Vladimír: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska
v Stredoveku. (Šarišská župa a slovenské časti žúp Abovskej,
Zemplínskej a Užskej). Bratislava: Karpatskonemecký spolok na Slovensku,
Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2006,
ISBN 80-8060-197-6.
Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 1, inde ab anno
1400 usque ad annum 1508. Krakov, 1887.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter