Stropkovčana trápia znečistené lesy na Bani

<p>Krásnu prírodu v katastri obce Baňa špatí množstvo nelegálnych
skládok odpadu. Staré elektrospotrebiče, pneumatiky, oblečenie, dokonca
použité injekčné striekačky i staré lieky sú na viacerých miestach
porozhadzované po lese a sú trvalou záťažou pre životné prostredie.
Stropkovčan Patrik Balko sa rozhodol poukázať na tento problém a jeho
cieľom je aj s pomocou obce skládky zlikvidovať.

<p>„V katastri obce Baňa sa nachádza veľa vzácneho –
Zimný potok, krásna príroda, turistické chodníky, vzácna fauna a flóra,
jedinečná krížová cesta… Aj vďaka týmto „pokladom“ tam chodieva
mnoho ľudí zo širokého okolia. Negatívnym javom na Bani je však množstvo
čiernych skládok, ktoré stále pribúdajú,“
opísal
situáciu v najvyššie položenej obci okresu P. Balko. Z vlastnej
iniciatívy preto napísal projekt, ako s problémom skoncovať a zároveň
motivovať miestnych, aby zabránili šíreniu roky zaužívaného zvyku
vyhadzovať nepotrebné veci do lesa. „Možno som prehnaný
optimista, ale mojím cieľom je odstrániť všetky nelegálne skládky.
Najväčšie z nich mám zamerané a nafotené. Takisto chcem zabrániť
vytváraniu nových skládok. Na Bani je totiž problém v tom, že niektorí
ľudia sú naučení vyhadzovať odpad do lesa. Často len blízko pri svojom
dome. Okrem iného ide aj o vážne porušenie zákona. A tento zlozvyk treba
aj pomocou osvety zmeniť,“
vysvetlil. Množstvo odpadu sa
napríklad nachádza pozdĺž celého Zimného potoka, ktorý je významným
vodným zdrojom a jeho dolný tok je v prísnom pásme hygienickej ochrany.
P. Balko už svoj projekt predložil aj starostovi a obecnému zastupiteľstvu.
Od obce požaduje, aby zabezpečila odstránenie jestvujúcich skládok a na
niekoľkých miestach rozmiestnila veľkokapacitné kontajnery. Celý zámer
rozdelil do štyroch etáp. V prvej by sa mali odstrániť jestvujúce
skládky, následne zefektívniť nakladanie s odpadmi v rámci obce.
V tretej etape plánuje formou osvety motivovať miestnych, aby viac dbali
o kvalitu životného prostredia. „Ľuďom je potrebné
vysvetliť, čo týmto skutkom konajú a aké zákony porušujú. Tento stav je
už neúnosný a nevedomosť niektorých obyvateľov je až zarážajúca. Preto
je na mieste, čo najviac informovať miestnych a to letákmi, rozhlasom,
prednáškami, verejnými dobrovoľníckymi aktivitami, alebo osadením
osvetových tabúľ,“
priblížil P. Balko. Nasledovať by mali
opatrenia, aby sa v budúcnosti zabránilo zakladaniu skládok.
Aktívny Stropkovčan už na vlastné náklady zabezpečil niekoľko
propagačných materiálov k projektu, ktoré plánuje distribuovať v obci.
Zaujímavý je leták „Baňa – nebo či peklo na zemi?“ zachytávajúci
na jednej strane krásnu prírodnú scenériu tamojších lesov, na strane
druhej súčasný nelichotivý stav. „Myslím si, že ide
o vážny problém a obci chcem byť nápomocný pri jeho riešení. Je to moja
vlastná iniciatíva a dúfam, že sa uchytí. Nemám na to žiaden grant,
všetko to robím na vlastné náklady. Pritom to nestojí veľa, možno
nejakých 50 eur. Som ochotný zohnať ľudí, ktorí by prišli a pomohli. Ale
hlavne musia chcieť na obci,“
zdôraznil P. Balko.
Starosta František Šlang problém nelegálnych skládok vo svojom katastri
pozná, no jeho riešenie je podľa neho komplikované a finančne nákladné.
Skládky sa tvoria aj napriek tomu, že obec realizuje separáciu odpadu.
„Projekt vítam, ale okrem obce je potrebná aj spolupráca
s ľuďmi. Možno by bolo dobré zorganizovať aj dobrovoľnícku brigádu.
A samozrejme, aby tí nezodpovední nepokračovali v sypaní odpadu po okolí.
Odstránenie skládok však niečo stojí. Napríklad veľkokapacitné
kontajnery sme rozmiestňovali viackrát. A stávalo sa, že k nám potom
odpad vyvážali aj ľudia z Bokše či Stropkova. Vývoz sme však museli
zaplatiť my,“
povedal starosta.
P. Balko verí, že nelegálne skládky na Bani sa v blízkej budúcnosti
podarí odstrániť. Ak však nezodpovedné konanie jednotlivcov bude
pokračovať, plánuje na porušovanie zákona upozorniť príslušné úrady
špecializovanej štátnej správy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter