Stropkovčan oslávil dvadsiate narodeniny

<p>Minulú sobotu sa
v mestskej divadelnej sále pri príležitosti 20. výročia vzniku
folklórneho súboru Stropkovčan uskutočnil slávnostný galaprogram pod
názvom „Zahrajce nám muzikanci, bi bulo vešelo…“. Účinkovali v ňom
nielen súčasní, ale aj bývalí členovia úspešného telesa a ako hosť
vystúpila známa speváčka ľudových piesní Mária Mačošková.

<p>Našim folkloristom prišlo k jubileu zablahoželať množstvo
predstaviteľov verejného i kultúrneho života zo Slovenska aj zahraničia.
Programom sprevádzal známy bardejovský moderátor Štefan Hij. Veľkolepá
folklórna slávnosť nadchla publikum, ktoré zaplnilo celú divadelnú sálu,
čo bolo neklamným signálom, že folklór má v Stropkove nielen dlhoročnú
tradíciu, ale aj množstvo skalných priaznivcov.
Prvopočiatky súboru siahajú do roku 1985, kedy z iniciatívy jednotlivcov
z vedenia podniku Tesla k. p. Stropkov vznikol FS Teslák. V roku 1988 JRD
v Stropkove založilo na podnet už nebohého predsedu družstva Michala
Rusnáka FS Ondava. Po roku 1991 však mali obidva súbory existenčné
problémy, preto sa v roku 1992 na podnet Mgr. Anny Knežovej a Michala Derca
mesto Stropkov rozhodlo urobiť ústretový krok a zachovať aspoň jeden
folklórny súbor. Zlúčením obidvoch predchádzajúcich vznikol Stropkovčan,
ktorého zriaďovateľom bolo mesto Stropkov. Umeleckou vedúcou sa stala Mgr.
Anna Knežová, organizačnou vedúcou Mgr. Anna Jenčová a vedúcim hudobnej
zložky Michal Derco. Vďaka zlúčeniu súborov sa zachovalo veľmi dobré
krojové vybavenie, ktoré navrhovala dnes už nebohá zaslúžila umelkyňa
pani Melánia Nemcová. Krojové i nástrojové vybavenie sa podarilo za pomoci
mesta a najmä Matice slovenskej odkúpiť od Tesla k. p. Stropkov a JRD
v Stropkove bezplatne delimitovalo svoje krojové vybavenie pod Stredné
poľnohospodárske učilište, v priestoroch ktorého sa nachádzala
krojáreň. Nácviky sa tam konali až do roku 2000. Členmi súboru boli
prevažne študenti tejto školy. Po roku 2000 sa súbor presťahoval do
priestorov MsKS a novou organizačnou vedúcou sa stala Bc. Anežka Madzinová.
Od roku 2007 je jeho zriaďovateľom OZ Stropek. „Vo svojej
činnosti sa Stropkovčan od svojho vzniku zameriava na vyhľadávanie,
zbieranie, uchovávanie, scénické spracovávanie a formou verejných
vystúpení propagovanie folklórneho bohatstva ľudových zvykov, piesní a
tancov zo zemplínskej a šarišskej oblasti východoslovenského regiónu
nielen doma, ale i v zahraničí,“
ozrejmila A. Knežová.
Úspešné teleso absolvovalo počas svojej dvadsaťročnej činnosti množstvo
vystúpení na Slovensku aj v zahraničí. Stropkovčanu tlieskali na
medzinárodných festivaloch v Turecku, Rumunsku, Slovinsku, Anglicku,
Bulharsku, Nemecku, Holandsku, Portugalsku, na Cypre, v Poľsku, Srbsku a
Grécku. Stropkovskí folkloristi zožali množstvo úspechov na medzinárodnom
poli. Môžeme spomenúť titul Laureát medzinárodného festivalu v Aydine
(Turecko 1995, 1996), 2. miesto v krajskej súťaži choreografií (rok 2003)
za choreografiu Jarné chorovody, Cenu za udržiavanie a šírenie ľudových
tradícií na I. medzinárodnom festivale Karpatského euroregiónu (rok 2002).
Stropkovčan doposiaľ naštudoval okolo 22 choreografií s domácimi (Mgr.
Anna Knežová, Mgr. Matej Knežo) i hosťujúcimi (Ing. Ladislav Bačinský,
Ing. Martin Ťasko) choreografmi. V roku 2011 vznikol aj Ľudový orchester FS
Stropkovčan. „Náš folklórny súbor od svojho vzniku pracuje
nepretržite a už 20 rokov sa snaží zachovávať, udržiavať, zveľaďovať
a šíriť kultúrne hodnoty regiónu. Cez svoju intenzívnu prácu od svojho
vzniku až po súčasnosť sa zapísal do kultúrneho povedomia nášho ľudu.
Reprezentuje tanečnú, hudobnú a výtvarnú kultúru východného Slovenska,
zvlášť zameranú na náš región. V jeho radoch sa vystriedalo vo
všetkých zložkách vyše 1 200 mladých ľudí, ktorí popri štúdiu či
zamestnaní cieľavedome rozvíjali svoj talent a takto prospešne využívali
svoj voľný čas. Vďaka ich nadšeniu, elánu a talentu tento kolektív
existuje a svojou činnosťou, najmä vystúpeniami doma i v zahraničí,
prináša radosť a potešenie všetkým priaznivcom ľudového
umenia,“
skonštatovala umelecká vedúca. V súčasnosti
pôsobí pod vedením Mgr. Anny Knežovej v troch zložkách – tanečnej,
speváckej a hudobnej – 43 folkloristov. Organizačnou vedúcou je Bc.
Anežka Madzinová, vedúcim tanečnej zložky Mgr. Matej Knežo, vedúcim
hudobnej zložky Bc. Ján Majurník.
foto: Michal Bujdoš

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter