Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov zverejní zoznam psov chovaných v meste

<p>Stropkovská samospráva sa rozhodla nasledovať pozitívne príklady
z iných miest a v priebehu októbra zverejnila zoznam všetkých psov
evidovaných na svojom území. Jedným z cieľov tohto opatrenia je zvýšiť
verejnú kontrolu majiteľov psov, ktorí svojich štvornohých miláčikov
chovajú načierno, resp. bez ohlásenia samospráve a zaplatenia dane. Občania
tak budú mať prehľad o tom, ktorý pes je na ktorej adrese evidovaný.</p>

<p><strong><em>„Často sme konfrontovaní s nespokojnosťou disciplinovaných
majiteľov psov. V meste im chýbajú koše na exkrementy, bola tu aj
požiadavka na vytvorenie priestranstva na venčenie. Na druhej strane sú tu
psíčkari, ktorí kvôli ušetreniu niekoľkých eur obchádzajú nariadenia,
psov chovaných v bytoch nahlasujú v záhradkárskych oblastiach či
okolitých obciach alebo jednoducho nenahlásia vôbec,“</em></strong> uviedol
primátor mesta Ondrej Brendza. Stropkovčania sú v posledných rokoch
svedkami narastajúceho trendu chovania psov, hlavne menších plemien,
v bytoch, no podľa zoznamu ich je v meste zaevidovaných len necelá stovka.
<strong><em>„Ku koncu septembra bolo v Stropkove evidovaných 534 psov,
z toho v bytoch menej ako sto. Stačí sa ráno prejsť po našich
sídliskách a každému musí byť zrejmé, že reálny počet takto chovaných
psov je podstatne vyšší,“</em></strong> doplnil primátor. V Stropkove
predpokladajú, že vďaka tomuto kroku, spätnej väzbe obyvateľov mesta
i zintenzívneným kontrolám známok sa reálne počty evidovaných psov
upravia. Zoznam bude obsahovať trvalé bydlisko majiteľa, číslo známky a
plemeno psa. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie je možné zverejňovať
mená majiteľov psov. Stropkovčania však na základe dostupných údajov
budú môcť zistiť, či pes ich suseda je riadne zaevidovaný a ich majiteľ
si splnil svoju zákonnú povinnosť.<br>
V súvislosti s problematikou chovu psov v meste plánuje mesto v budúcom
roku zabezpečiť zberné nádoby na exkrementy. Často totiž zaznievajú
výhovorky, že nádoby sú nedostupné a preto chovatelia po svojich psoch
neupratujú. V súčasnosti sú hlavne na sídliskách k dispozícii zberné
nádoby na komunálny odpad, ktoré môžu slúžiť aj na tento účel. Určite
však bude potrebné zabezpečiť aj koše určené výlučne na psie
exkrementy. Ich presný počet však v súčasnosti riešia. Podľa údajov
z iných miest pripadá jedna zberná nádoba na zhruba 30 až 50 psov.
Prioritne budú rozmiestnené na sídliskách – hlavne uliciach Hrnčiarska,
Matice slovenskej, Krátka či Mlynská. <strong><em>„Zaoberali sme sa aj
myšlienkou zriadenia výbehov pre psov. Prax z iných porovnateľných
samospráv ukazuje, že priestranstvá pre voľný výbeh psov sú zriaďované
hlavne v okrajových častiach. Aj v Stropkove by prichádzalo do úvahy
niekoľko lokalít. Otázkou je, či by takéto priestranstvá, vzdialené od
bytoviek niekoľko stoviek metrov, boli využívané. Netreba zabudnúť ani na
skutočnosť, že umiestnenie výbehov do obytných zón by mohlo priniesť
viacero negatív. S predpokladanou vyššou koncentráciou voľne sa
pohybujúcich psov na ohraničenom priestranstve súvisia hygienické či
zdravotné riziká. V súčasnosti je tak na zváženie či a kde takéto
priestranstvo zriadiť. Určite preto privítame aj konštruktívne návrhy
psíčkarov,“</em></strong> uzavrel O. Brendza.<br>
V Stropkove je ročná sadzba za psa chovaného v rodinnom dome 6,63 eur,
v byte 23,23 eur, podnikateľské subjekty platia za psov 16,59 eur ročne.
Poplatok za vydanie náhradnej známky je 1,65 eur.<br>
<strong>Mgr. Peter Novák, hovorca mesta Stropkov</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter