Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov spolupracuje pri europrojektoch s agentúrou, ktorú odporučil Smer

Od 1. októbra platí v rámci Mestského úradu v Stropkove nový
organizačný poriadok. Jednou zo zmien, ktorú poslanci zastupiteľstva
schválili na poslednom zasadnutí, je zrušenie útvaru europrojektov, ktorý
bol vytvorený krátko po nástupe súčasného vedenia mesta v roku 2007.

V dôvodovej správe k tomuto bodu bolo uvedené, že mesto má uzatvorenú
rámcovú zmluvu s agentúrou Star EU, ktorá pre mesto zabezpečuje
monitorovanie, spracovanie a koordináciu projektov z grantov EÚ. Práve tieto
aktivity mal teda útvar europrojektov v kompetencii.
„V súčasnosti má každé mesto podpísanú zmluvu
o spolupráci s agentúrou, ktorej základ portfólia tvorí monitorovanie
výziev, vypracovávanie konkrétnych projektov, konzultačná činnosť a
kontakty s jednotlivými ministerstvami. Stropkov nie je v tomto smere
výnimkou. Rovnako ako bývalé vedenie mesta, ktoré spolupracovalo
s agentúrou C.E.D.A. Group, aj my máme od januára 2008 podpísanú zmluvu
s firmou Star EU. Naša spolupráca je postavená na konzultáciách s tým,
že pre naše mesto bolo zriadené konzultačné stredisko,“

vysvetlil hovorca MsÚ Imrich Makó okolnosti spolupráce s agentúrou.
S firmou Star EU má mesto dohodnutú mesačnú paušálnu náhradu vo výške
11.000,- Sk a zároveň motivačnú odmenu pri schválených projektoch. Tá
je zúčtovaná a zohľadnená ako oprávnené náklady. „Našu
spoluprácu hodnotíme ako štandardnú a na dobrej úrovni. Samozrejme, naša
spokojnosť bude závisieť od úspešnosti podaných projektov.
V najbližších dňoch očakávame vyhodnotenie a odpovede na podané projekty
na rekonštrukcie základných škôl na Mlynskej a Hrnčiarskej
ulici,“
dodal I. Makó. Na konkrétne výsledky spolupráce so
spomínanou agentúrou si teda Stropkovčania budú musieť ešte počkať.
Meno agentúry Star EU sa v médiách začalo častejšie skloňovať po
marcovom stretnutí vedenia strany Smer-SD s ich starostami a primátormi
v Prešove. Podľa denníka SME mala strana svojim starostom a primátorom
odporúčať spoluprácu práve s touto agentúrou. Na spomínanom stretnutí
sa vtedy zúčastnili aj predstavitelia Star EU. Na Slovensku pôsobia desiatky
rôznych poradenských inštitúcií, ale podobne ako predchádzajúce vedenie
mesta v prípade agentúry C.E.D.A. Group, i to dnešné sa v tomto smere
riadi pokynmi „zhora“. A tak napriek rečiam o transparentnosti sa čas od
času objaví učebnicový príklad „rovných a tých rovnejších.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter