Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov sa zapojil do troch nových výziev

Stropkovu sa vďaka rôznym projektom podarilo uspieť už vo viacerých
smeroch. Tento raz sa mesto zapojilo hneď do troch naraz, ktoré ponúka
Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko. Menší
podaný projekt sa týka umeleckej sféry. Predstavuje niečo podobné ako bol
v lete rezbársky plenér dreveného umenia s tým rozdielom, že teraz bola
projektová výzva mesta Korczyna zameraná na výtvarníctvo a výtvarnú
tvorbu.
Ďalšie dva veľké projekty sa taktiež týkajú poľskej strany, kde mesto
vystupuje ako spolupartner na slovenskej strane.
V prvom z nich by v prípade úspechu a schválenia mala vzniknúť nová
cyklo-turistická trasa spojené s výstavbou vyhliadkovej veže a altánku na
vleku a taktiež aj čiastočnej rekonštrukcie turistickej ubytovne pod vlekom,
za účelom vytvorenia informačného centra. Cyklotrasa by mala viesť spod
vleku, cez Šandal, Baňu, Rakovčík, Svidník, kde sa následne napojí na
medzinárodnú trasu a povedie až do Korczyny.
Druhý projekt, kde sa mesto zapojilo je na zdôraznenie kultúrneho dedičstva
1.sv. vojny a Rakúsko -Uhorska. V rámci neho by sa mala realizovať aj
prvá etapa rekonštrukcie mestského parku, ktorý vznikol z roku 1896 pri
príležitosti tisíceho výročia vzniku Uhorska.
Hodnotenie dvoch veľkých projektov by malo byť známe v júni, menšieho
projektu vo februári 2018.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter