Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov sa vrátil v čase a pripravil dokonalú rekonštrukciu Manévrov z roku 1911

V sobotu sa na Námestí SNP konali Manévre 1911, ktoré pripomenuli
rakúsko-uhorské cisársko-kráľovské vojenské manévre z roku 1911, ktoré
sa odohrali v meste Stropkov a jeho okolí. Hlavným motívom tohto podujatia
boli oslavy 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Usporiadateľmi
tohto podujatia bolo mesto Stropkov spolu s Klubom vojenskej histórie
Beskydy.

Z hľadiska histórie 1. svetovej vojny je okolie Stropkova jedným
z najvýznamnejších regiónov na Slovensku. Prebehla doteraz najväčšia
rekonštrukcia vojnového cintorína Stropkova, ktorá je realizovaná
z dotácie Ministerstva vnútra SR a ktorej súčasťou je aj monumentálny
pamätník obetiam Veľkej vojny s menoslovom 320 doteraz identifikovaných
pochovaných. Posviacka zrekonštruovaného cintorína bola súčasťou
sobotňajšieho programu za účasti vojenských duchovných, vojenského
sprievodu a čestnej stráže v dobových uniformách. Účastníci sa
následne presunuli k stropkovskému kaštieľu, kde bola odhalená pamätná
tabuľa pripomínajúca návštevu Františka Ferdinanda d´Este v Stropkove
počas vojenských manévrov.
Druhou časťou programu bol nástup dobových vojsk a príchod veliteľského
zboru. Pripravená bola ukážka výcviku dobových armád i odborné
prednášky na tému 1. svetovej vojny.
Veľkým lákadlom pre malých i veľkých bolo tiež regrutačné stredisko
Ozbrojených síl SR. Deti mohli absolvovať zdravotnú, taktickú prípravu a
tiež predviesť znalosť vojenskej histórie. Samozrejme išlo o stanovišťa,
ktoré deti hľadali a navštevovali a určite sa veľa zaujímavého naučili.
Odmenou bol deťom vojenský preukaz i lízanka. Mali dovolené, a to nielen
deti, vyskúšať naozaj všetko – do tanku nazreli naozaj všetci.
Pripravený bol dobový tábor vojsk s poľnou kuchyňou, vojenskými stanmi a
výzbroje jednotlivých armád.
Nechýbala vojenská dychová hudba, vystúpenia ľudovej hudby s vojenskými a
regrutskými piesňami, vystúpenia dobovej hudby s melódiami z prelomu
19. a 20. storočia a iné. Naozaj pútavé a náučné sobotné
popoludnie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter