Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov sa opäť zviditeľnil

Zásluhu na tom má Chrámový zbor pri Chráme sv. Cyrila a Metoda, ktorý
dňa 29. 11. 2008 vystúpil v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove na XVII. ročníku Medzinárodného festivalu duchovných piesní
byzantského obradu.

Na festivale, ktorý sa konal pod záštitou pána Jána Figeľa –
komisára Európskej únie – sa zúčastnilo 9 speváckych zborov zo
Slovenska a zbor z Čiech a Srbska, ktoré prezentovali diela klasikov
východnej cirkevnej hudby (Bortňanskij, Čajkovskij, Česnokov, Rachmaninov,
Archangeľskij, Verbickij), diela domácich skladateľov a upravovateľov
(Škoviera, V. Dvořák, Ladižinský, M. Novák a i.). XVII. ročník patril
v histórii festivalu k najlepším, čo potvrdili vystúpenia zborov. Svojím
umeleckým rastom a hlasovou kultúrou prekvapil spevácky zbor pri Chráme sv.
Cyrila a Metoda v Stropkove s dirigentkou Ľudmilou Jakubčovou. Prítomný
profesor pražského konzervatória a hudobný skladateľ Václav Dvořák
hodnotil výkon zboru slovami: „Som milo prekvapený stále sa
zlepšujúcou úrovňou tohto amatérskeho kolektívu, nečakal som až taký
posun kvality vzhľadom na vekové zloženie speváckeho kolektívu. Len
máloktorá zbormajsterka je schopná syntetického výkonu na takej vyrovnanej
úrovni ako ona. Jej spevácky sólový výkon patril k tomu najlepšiemu, čo
v prejavoch krajpových zborov vôbec odznelo.“

Tieto slová potvrdilo i prítomné publikum, ktoré ocenilo dlhotrvajúcim
potleskom výkony sólistov, hlavne sólový vstup dirigentky v skladbe
anonymného skladateľa – Hospodi pomiluj – kde Ľudmila Jakubčová
dokázala svoju muzikalitu a cit pre interpretačnú proporcionalitu.
Dramaturgia vystúpenia bola prínosom, lebo iba málo zborov spolupracuje so
žijúcimi hudobnými skladateľmi a tento zbor interpretoval skladby Milana
Nováka.
Prajeme speváckemu zboru a jeho cieľavedomej dirigentke veľa síl pri
rozdávaní duchovného bohatstva nielen veriacim, ale všetkým hudbu
milujúcim ľuďom.
Eva Zacharová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter