Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov pozná nás a my poznáme Stropkov

Novozvolený primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza vo svojom úvodnom
príhovore na ustanovujúcom zasadnutí MsZ povedal, že Stropkovčania vo
voľbách ukázali, že chcú, aby sa pokračovalo v tom, čo sa po voľbách
v roku 2014 začalo.

„Veľkou väčšinou potvrdili naše mandáty získané pred
štyrmi rokmi. Vtedy som v primátorských voľbách získal takmer 70% hlasov,
čo predstavovalo veľmi silný mandát i záväzok na celé volebné obdobie.
Občania dali v roku 2014 šancu aj novým tváram v zastupiteľstve. Došlo
nielen ku generačnej výmene, ale predovšetkým k zmene myslenia, zmene
pohľadu na správu vecí verejných, k zmene, ktorá je založená na
rovnakých alebo podobných hodnotách vyznávaných v bežnom živote. Práve
spoločné hodnoty boli pre väčšinu z nás prirodzeným tmelom pri výkone
našich mandátov. Naše mesto sa nadýchlo a od prvej chvíle sme začali
obdobie konsolidácie verejných financií, no predovšetkým obdobie
konsolidácie vzťahov v meste,“
uviedol primátor a dodal, že
základnou prioritou ich pôsobenia počas predchádzajúceho obdobia bolo
vrátiť dôveru inštitúcii primátora i pozíciu poslanca MsZ, zmeniť
vzťah úradník – občan. „Našou najväčšou motiváciou
teda bolo nehazardovať s prejavenou dôverou, nehazardovať s mandátom
primátora, či poslanca a na základe dosiahnutých výsledkov spoločne
realizovať volebný program. Je potrebné povedať, že to nebolo jednoduché.
Uvedomovali sme si, že neexistuje 100%-ná zhoda všetkých a vo všetkom.
Niektoré rozhodnutia nebolo možné prijať okamžite a to zo subjektívnych
i objektívnych dôvodov. Po vyčistení vzťahov vo vedení mesta
i v zastupiteľstve nabralo naše mesto celkom jednoznačný kurz. Dosiahli
sme spolu s poslancami MsZ spoločné úspechy, ktorých výsledkom je
úspešný príbeh nášho malého mesta,“
povedal O. Brendza.
Ako ďalej uviedol počas celého predchádzajúceho obdobia spolu s poslancami
MsZ mali na pamäti, že sú vlastne permanentne v predvolebnej kampani.
Každým dňom, každým jedným spoločným rozhodnutím, či úspešným
projektom rástlo primátorovi i poslancom MsZ zdravé sebavedomie, ktoré sa
opieralo o podporu verejnosti. „Tak tomu bolo pri bežných
rozhodnutiach, no najviac sme cítili podporu verejnosti pri zásadných a
odvážnych rozhodnutiach. Stále sme sa spoliehali na úsudok verejnosti, náš
úprimný a čistý úmysel, na zdravý gazdovský rozum. Rešpektovali sme
právo na iný názor, no zároveň sme boli presvedčení o správnosti
našich rozhodnutí. Tak tomu bolo napr. pri projektoch na zníženie
energetickej náročnosti verejného osvetlenia, materskej školy, mestského
úradu, pri modernizácii našich kotolní a tepelného hospodárstva
prostredníctvom spoločnosti Byhos. Zmeny v riadení a fungovaní pocítil
každý a som rád, že sme k nim pristúpili. Som presvedčený, že zmeny,
ktoré prebehli v školstve boli potrebné a sú prínosom pre naše
mesto,“
priblížil a dodal, že ani rozhodnutie pokračovať vo
vysporiadaní námestia sa nerodilo ľahko, no stojí si za tým a tvrdí, že
to bolo najlepšie riešenie pre všetky zainteresované strany, čo história
len potvrdí a ocení. „Spôsob, forma a rozsah rekonštrukcie
chodníkov, komunikácii a verejných priestranstiev boli výsledkom dialógu
poslancov, vedenia mesta a verejnosti i odborníkov v tejto oblasti. Táto
rekonštrukcia a obnova verejných priestranstiev, vrátane obnovy pietnych
miest, našich cintorínov je spoločným úspechom tých, ktorí to podporili a
ktorí sa k tomu hlásia. Nie všetko sa podarilo, nie všetko vyšlo na sto
percent, nie všetko sme stihli vykonať a urobiť, no s výsledkami našej
práce sme išli pred voliča, pred Stropkovčanov, v predvolebnej
kampani,“
uviedol a dodal, že mali výhodu, pretože sa majú
čím pochváliť. Stropkov pozná nás a my poznáme Stropkov. Podľa O.
Brendzu sú najlepším predvolebným ťahom výsledky doterajšej práce a
pôsobenia v mestskom parlamente. Úspech a prínos pre obyvateľov sa podľa
primátora nemeria počtom vystúpení v MsZ, ani počtom diskusných
príspevkov, či faktických poznámok, ale kompletným podielom na úspešných
projektoch. „To je tým najlepším prostriedkom, ktorý zaberá
u každého voliča,“
myslí si O. Brendza.
„Oveľa ľahšie a sebavedomejšie sa nám išlo do volieb
v roku 2018, pretože za nás hovorili výsledky spoločnej štvorročnej
práce. Rešpektovali sme a rešpektujeme našich oponentov, našich súperov.
No rovnako sme prirodzene verili a dúfali v ich serióznosť a korektnosť vo
vzťahu k nám. Žiaľ počas predvolebnej kampane tomu tak
nebolo,“
povedal a vyjadril radosť z toho, že šírenie
nezmyslov a klamstiev na jeho adresu, ako aj na adresu poslaneckých kandidátov
na Stropkovčanov nezabralo. „Voľby sú za nami, no pred nami je
risk. Začína nová predvolebná kampaň, ktorá pevne verím, bude potvrdením
nášho spoločného snaženia. Máme obrovský potenciál a potvrdený,
posilnený mandát od Stropkovčanov. Hoci sa volieb zúčastnilo o čosi menej
voličov ako pred štyrmi rokmi, 80% získaných hlasov je pre mňa opäť
obrovským záväzkom a motiváciou, že nemôžem ani na malý okamih poľaviť
z nastúpenej cesty, na ktorú sme spoločne vykročili pred štyrmi rokmi
11. decembra 2014,“
dodal. Správny primátor podľa O. Brendzu
musí dokázať nielen zvíťaziť vo voľbách, ale keď chce byť úspešný,
musí vedieť využiť potenciál každého poslanca, každého člena tímu.
„Majme na pamäti, že základom nášho úspechu je symbióza a
súhra, fungujúci tím v zastupiteľstve, ale aj na úrade, v mestských
podnikoch, v obchodných spoločnostiach i školských inštitúciách. Budem
stavať na našich doterajších vzťahoch s tretím sektorom, so športovcami,
kultúrnou obcou, našimi seniormi i mamičkami,“
uzavrel.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter