Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov požiada o dotáciu na odstránenie skládky Pod Laščíkom

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/30-31-skladka-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Stropkovská
samospráva sa zapojila do programu Ministerstva životného prostredia SR
zameraného na odstraňovanie čiernych skládok. Na tento účel požiadala
o dotáciu z Envirofondu v rámci aktuálnej výzvy. V katastri Stropkova je
zmonitorovaných viacero kritických miest s nelegálnym odpadom, pričom
niektoré z nich už boli v uplynulom období zlikvidované podnikom Služba.
Rozsiahla nelegálna skládka sa nachádza aj na ulici Pod Laščíkom.</p>

<p><strong><em>„S existenciou tamojšej skládky súvisia viaceré negatíva
ovplyvňujúce kvalitu života v uvedenej lokalite. Nachádza sa
v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny i mestského cintorína. Je tam
zaznamenaný zvýšený výskyt hlodavcov i hmyzu, v letnom období sa odtiaľ
šíri zápach a hrozí tam riziko šírenia chorôb. Našim cieľom je aj
v spolupráci s miestnymi komunitami zmeniť ráz predmetného
územia,“</em></strong> priblížil cieľ projektu primátor Stropkova Ondrej
Brendza. Dotácia z Envirofondu by mala pokryť úplnú likvidáciu roky sa
kopiaceho odpadu. Ten bude zneškodnený na skládke na to určenej a v rámci
projektu prebehne aj čiastočná separácia uskladneného odpadu. Celé
priestranstvo bude systematicky sanované a priestor po odstránení nelegálnej
skládky rekultivovaný.<br>
Samospráva plánuje v budúcnosti predchádzať vzniku nelegálnych skládok
na svojom území intenzívnejšími kontrolami zo strany pracovníkov mesta
i mestskej polície. Ďalším z opatrení bude zriadenie občianskych
hliadok, ktorých jednou z úloh bude prevencia zameraná na elimináciu
protispoločenského konania jednotlivých komunít v oblasti nakladania
s odpadmi. <strong><em>„Takisto sa chceme zamerať aj na osvetu miestneho
obyvateľstva v oblasti odpadového hospodárstva. Ak budeme vo výzve
úspešní, očistené verejné priestranstvo výrazne pomôže skvalitneniu
životného prostredia pre obyvateľov blízkych bytových a rodinných domov.
Lokalita sa skultúrni a Stropkov sa vďaka projektu zbaví environmentálnej
záťaže v obytnej zóne. Realizácia projektu bude mať veľký význam pre
obyvateľov predmetného územia i celého mesta,“</em></strong> uzavrel
primátor.<br>
<strong>-msú-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/30-31-skladka-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/30-31-skladka-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter