Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov pokračuje v rozvojových investíciách

Stropkovská samospráva má pred sebou prvý rok nového funkčného
obdobia. Keďže tamojší primátor Ondrej Brendza v ostatných komunálnych
voľbách svoj mandát presvedčivo obhájil a vedenie mesta pokračuje
v nezmenenom zložení, plány samosprávy na nadchádzajúce obdobie
vychádzajú z programových priorít O. Brendzu, s ktorými vstupoval do
volieb.

Najvýznamnejšou tohtoročnou investíciou financovanou z eurofondov bude
projekt zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu
v celkovej výške takmer 750 tisíc eur. V rámci projektu bude zateplená
stará a nová časť úradu, zaizolovaná strecha, vymenené okná
i technológia kotolne. „Vďaka eurofondom aktuálne prebieha
realizácia projektu modernizácie učební v ZŠ na Konštantínovej za vyše
187 tis. eur. Rovnako zo štrukturálnych fondov budeme môcť zlikvidovať
čierne skládky pri rómskych obydliach, na čo sme získali 52 tis. eur.
Z dotácie ministerstva školstva bude zateplená mestská športová hala.
Predpokladané náklady na tento projekt predstavujú zhruba 115 tis.
eur,“
priblížil primátor. V rámci aktuálnej výzvy sa chce
samospráva uchádzať aj o podporu na výstavbu materskej školy pre
marginalizované rómske komunity na ulici Pod Laščíkom.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter