Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov patrí medzi mestá Slovenska s najnižšou kriminálnou činnosťou

<p>Policajný okrsok, do ktorého spadá mesto Stropkov a Svidník je podľa
mapy kriminality jedným z najbezpečnejších na Slovensku. Tento fakt
vyplýva z údajov ministerstva vnútra, ktoré spracoval tím AI – MAPS.
V celej republike polícia zdokumentovala viac ako 56 – tisíc trestných
činov. Ich škoda sa vyšplhala až na vyše 277 miliónov eur. Mapy
kriminality pracujú s počtom trestných činov a objasnenosťou prípadov. Na
konci septembra, za tri štvrťroky 2015 v našom policajnom okrsku s počtom
obyvateľov 53 881 bolo vyriešených 72 % všetkých prípadov. Za tretí
štvrťrok sa počet trestných činov pohyboval od 365 – 422, čo
v porovnaní s inými okrskami je druhá najnižšia miera. Najviac trestných
činov v stropkovsko – svidníckom okrsku je ekonomických. Ich počet sa
pohybuje od čísla 134 do 151. Z nich objasnených je 63,27%. Naopak, pri
majetkových a násilných trestných činoch sa pohybujeme medzi tými
s najnižšou kriminalitou. Z celkového počtu 74 až 124 je majetkových
objasnených 67,57 %. Za najlepšie v našom okrsku môžeme považovať
objasňovanie činov klasifikovaných ako násilné. Pri nich je polícia
najúspešnejšia, čo v percentách prestavuje 92,5 % objasnených prípadov
v treťom štvrťroku. S podobne nízkymi číslami sa môžu pochváliť aj
mestá Bardejov, Stará Ľubovňa či okrsok Prešov, Sabinov.<br>
<strong>-jg-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter