Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov oslávil 615. výročie prvej písomnej zmienky

Vydaná bola pamätná
minca a predstavená bola tiež nová mestská pečať

Stropkov si v týchto dňoch pripomenulo okrúhle výročie prvej písomnej
zmienky. Hoci život v meste sa traduje od 11. storočia, prvýkrát sa
Stropkov spomína až 12. marca 1404, kedy uhorský kráľ Žigmund zálohoval
majetky, vrátane Stropkova, rodu Balických.

Tento významný dátum si samospráva začala oficiálne pripomínať až
vlani, kedy sa pri tejto príležitosti konalo slávnostné zasadnutie
mestského zastupiteľstva spojené s oceňovaním osobností a kolektívov,
ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta. Tohtoročné oslavy
vyvrcholili v nedeľu 17. marca. „Prvú písomnú zmienku
vnímame ako narodeniny, sviatok mesta a jeho obyvateľov. Aj keď Stropkov bol
určite založený pred 12. marcom 1404, až vtedy sa prvýkrát spomína
v dostupných písomných prameňoch. Tento dátum si chceme pripomenúť
dôstojným spôsobom,“
uviedol primátor Ondrej Brendza.
Vzhľadom na to, že oceňovanie osobností sa v Stropkove koná raz za dva
roky, tentoraz bol pri príležitosti 615. výročia mesta naplánovaný
slávnostný galaprogram. V ňom odprezentoval mestský historik informácie
o prvej písomnej zmienke, spolu s jej fotodokumentáciou, ktoré má mesto
k dispozícii. V kultúrnom programe vystúpili žiaci tunajších
základných umeleckých škôl, historická hudba Igrici a Poddukelský
umelecký ľudový súbor. „Všetkým návštevníkom podujatia
bola venovaná pamätná minca vydaná pri tejto príležitosti. Ďalším
prekvapením bolo predstavenie mestskej pečate, ktorá vychádza
z historického originálu z roku 1570. Používaná bude na dekorovanie
listín odovzdávaných pri slávnostných príležitostiach,“

priblížil primátor.
Pozvanie na podujatie prijali starostovia a primátori okolitých miest a obcí,
zástupcovia štátnej správy a podnikateľského sektora, primátori
partnerských miest a pozvaná je aj široká verejnosť. V rámci slávnosti
boli primátorom partnerských miest odovzdané pamätné listy s novou
mestskou pečaťou.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter