Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov oslávi 100. výročie konca vojny a odhalia monument na cintoríne

Pripravujú reprint
historických pohľadníc a razbu dobových vyznamenaní

Stropkov sa chystá na veľkú slávnosť. V sobotu 29. septembra sa tam
v rámci celodenného programu uskutoční séria podujatí pripomínajúca
vojnové udalosti spred sto rokov. Jeho hlavným motívom budú oslavy
100. výročia ukončenia I. svetovej vojny.

„Túto významnú udalosť si práve u nás pripomíname
z dôvodu, že naše mesto a celý vtedajší okres boli v časoch
Rakúsko – Uhorska dôležitým strategickým územím monarchie.
V predvojnovom období, od 12. do 15. septembra 1911, sa stal Stropkov
centrom vojenských manévrov celej severovýchodnej časti Rakúsko –
Uhorska za účasti viac ako 100-tisícovej armády. V našom kaštieli bol
vtedy ubytovaný následník trónu František Ferdinand
d´Este,“
priblížil primátor mesta Ondrej Brendza.
Okolie Stropkova je z hľadiska histórie I. svetovej vojny jedným
z najvýznamnejších regiónov na Slovensku. Mestom sa trikrát prehnal front,
v rokoch 1914 – 1918 tu bol zriadený vojnový cintorín, na ktorom je
podľa dostupných údajov pochovaných vyše 700 vojakov rôznych
národností. V blízkom okolí, v obci Veľkrop, sa nachádza najväčší
vojnový cintorín z I. svetovej vojny na východnom fronte. Je tam
pochovaných okolo 9000 vojakov. Aj preto považuje samospráva za nevyhnutné
pripomínať si udalosti, ktoré pred sto rokmi výrazným spôsobom ovplyvnili
politický, hospodársky, sociálny a spoločenský vývoj Európy i našej
krajiny. „Vďaka dotácii z Ministerstva vnútra aktuálne
dokončujeme záverečnú etapu rozsiahlej rekonštrukcie stropkovského
vojnového cintorína. V rámci podujatia je naplánované odhalenie
monumentálneho pamätníka obetiam Veľkej vojny s menoslovom 320 doteraz
identifikovaných pochovaných,“
dodal O. Brendza. Posviacka
cintorína za účasti vojenských duchovných, vojenského sprievodu a čestnej
stráže v dobových uniformách je naplánovaná na sobotné predpoludnie.
Účastníci sa následne presunú k miestnemu kaštieľu, kde bude odhalená
pamätná tabuľa pripomínajúca návštevu Františka Ferdinanda d´Este
v Stropkove.
Druhá časť programu začína o 13.00 hod. nástupom dobových vojsk a
príchodom veliteľského zboru. Na tunajšom námestí je naplánovaná
ukážka výcviku dobových armád, vystúpenia vojenskej i ľudovej hudby,
tvorivé dielne pre deti, v priestoroch kaštieľa sa uskutočnia odborné
prednášky domácich a zahraničných historikov zamerané na tému I. svetovej
vojny.
Chýbať nebude dobový tábor vojsk s poľnou kuchyňou, vojenskými stanmi a
ukážkou výzbroje jednotlivých armád, počas celého dňa budú po meste
„patrolovať“ c.k. rakúsko-uhorskí vojaci. Ozbrojené sily SR budú mať
na námestí zriadené regrutačné stredisko.
Desiatka umelcov z okolitých krajín bude od štvrtka tvoriť v rámci
plenéra zbierku diel viažucich sa k vojenskej histórii Stropkova.
V kaštieli sa uskutočnia aj tri vojenské výstavy. Návštevníci budú
môcť vidieť napríklad skicár významného slovenského maliara Ladislava
Medňanského, ktorý bol priamym účastníkom bojov I. svetovej vojny a
zachovala sa aj jeho skica stropkovského námestia.
Celý scenár podujatia bude prebiehať v réžii mesta a Klubu vojenskej
histórie Beskydy. V rámci propagácie tohto významného výročia pripravuje
mesto Stropkov reprint historickej pohľadnice z tunajších manévrov z roku
1911, vyrazená bude aj replika pamätnej medaily k manévrom, ktorej originál
sa nachádza v súkromných zbierkach miestnych historikov.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter