Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov navštívil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz

Najprv na Mestskom
úrade a potom v teréne i v komunitnom centre rokovali o pálčivých
problémoch rómskej komunity v našom meste Stropkov primátor mesta Ondrej
Brendza a splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.

„Pánovi splnomocnencovi vlády sme prezentovali naše
doterajšie projekty zamerané na prácu s rómskou komunitou, oboznámili sme
ho so situáciou v Stropkove a priblížili aj naše plány do budúcna.
Hľadali sme, a verím, že sme aj našli, možnosti riešenia problémov,
najmä v otázkach bývania, školstva, odpadového hospodárstva. Som
presvedčený, že ešte v tomto volebnom období budeme môcť predstaviť
verejnosti a následne zrealizovať konkrétne projekty, ktoré pomôžu
vyriešiť aspoň časť uvedených problémov,“
uviedol
primátor mesta O. Brendza.
Pán splnomocnenec vyjadril aktivitám, ktoré mesto Stropkov organizuje,
podporu a informoval mesto o pripravovaných výzvach na podávanie projektov
vo vyššie uvedených oblastiach.
„Som veľmi rád, že som tu mohol byť, keďže aj v tomto
okrese sú zaujímavé lokality. Ráno sme navštívili obec Brusnica, kde sme
riešili problém ohľadom rómskej miestnej komunity a majetkových pomerov
v jednej bytovke, následne sme boli v Stropkove, kde sme sa stretli s pánom
primátorom a jeho tímom. Potom sme navštívili jednu lokalitu tu
v Stropkove, boli sme aj v komunitnom centre, kde sme diskutovali
o možnostiach ako ďalej integrovať túto komunitu, ako pomáhať tejto
komunite, čo všetko vie urobiť náš úrad preto, aby mesto bolo ešte
úspešnejšie v tejto oblasti,“
povedal Á. Ravasz.
Spoločne riešili problém pozemkov, aby mesto malo ďalšie pozemky na
výstavbu či iné účely. Diskutovali o problematike miestnej občianskej
poriadkovej služby.
„Vysoko si cením, že mesto takúto službu má a že ju robilo
ešte predtým, keď ešte projekt nebol. Teraz pracujeme na tom, aby sme vedeli
dorovnať minimálne mzdy, lebo tie sa zvýšili a tým pádom je projekt trocha
v úzkych, ale máme na to riešenie. Postupne sme prešli ďalšie témy aj
v oblasti školstva a iných oblastiach. Verím, že to bude produktívna
spolupráca. Moje dojmy z dnešnej návštevy sú, že tu pracujú naozaj
kompetentní ľudia. Mesto veľmi presne vie, čo chce robiť, pozná nástroje
a zapája sa do projektov a je to naozaj sústavná a koncentrovaná
práca,“
doplnil Á. Ravasz a podotkol, že sa mu páči
prepojenie jednotlivých oddelení a jednotlivých projektov napr. ako
komunitné centrum spolupracuje s terénnou sociálnou prácou.
„Vidím, že aj nezisková sféra, napr. taká cirkevná sféra
komunikuje s mestom a mestskými zamestnancami, takže to vnímam veľmi
pozitívne. Aj v prípade MOPS sa ukázalo, že mesto je ochotné investovať
do takýchto riešení, aj keď to nie sú napr. eurofondové projekty, aby tá
práca bola trvalá a ustavičná, čo je veľmi dôležitá vec a som
absolútne presvedčený, že keď mesto bude pokračovať takto ďalej,
úspechy budú výrazné,“
uviedol.
Ďalej uvádza, že nie každá samospráva pracuje takto systémovo s rómskou
otázkou ako mesto Stropkov, ktoré má väčšiu rómsku komunitu – nad
1000 ľudí, čo predstavuje niečo vyše 10% obyvateľov tohto mesta.
„Táto práca je potrebná a vidím, že tu je pozitívny prístup
a mesto Stropkov nenechá rómske komunity napospas osudu, čo je veľmi
dôležité, pretože investícia do tejto integrácie je dobrá investícia
nielen pre Rómov, ale aj pre celé mesto. Keď si ľudia myslia, že Rómov
necháme niekde na okraji mesta, izolovane, tak toto nefunguje. Z toho potom
vyplývajú rôzne problémy, ktoré môžu spôsobiť väčšie
škody,“
zdôraznil.
S primátorom mesta a jeho tímom si vymenili poznatky a uviedol, že naozaj
robia prácu na vysokej úrovni s tým, že v istých oblastiach len doplnil
nejaké nápady, napríklad ako zapojiť rómsku komunitu pri výstavbe.
„V komunitnom centre sme sa rozprávali o tom ako spojiť
aktivity pre dospelých s aktivitami pre deti. Sú to skôr technické detaily.
Všeobecné smerovanie mesta je veľmi priaznivé a našou úlohou ako úradu je
to, aby sme to podporili, aby sme skúsili dostať sem čo najviac projektov a
investícii,“
dodal v závere Á. Ravasz.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter