Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov na historických mapách

Štúdiom máp a všetkého čo sa dá z nej vyčítať, sa zoberá
Historická geografia. Tá je geografiou minulej krajiny, nie súčasnej
krajiny, všíma si krajinu od obdobia, odkedy do nej vstúpil človek. Funguje
aj ako pomocná veda historická, ale u nás nie je až tak rozšírená.
Predmetom historickej geografie sú humánno-geografické a fyziologické
reliéfy krajiny, ich vzájomné interakcie. Zaujíma sa o to, ako človek
menil geografický reliéf a aj krajinu samotnú, v ktorej žil.

Od vytvorenia najstaršej mapy, ktorá zachytáva územie Uhorska (aj
Slovenska), ubehlo už 504 rokov. Mapu Tabula Hungariae
vytvoril sekretár ostrihomského arcibiskupa Lazarus Rosetti na arcibiskupov
príkaz. Mapa bola zostavená v roku 1513, ale tlačou vyšla až po smrti
Rosettiho v roku 1528 v Ingolstadte. Vydaná bola Johannom Cuspianom. Mapa
má rozmery 54,8 cm x 78,3 cm. Jej mierka je približne 1 : 1 093 000 a je
špecifická tým, že sever má vychýlený o 45 stupňov. Na tejto mape
môžeme nájsť aj naše mesto, teda mesto Stropkov, ktoré je v mape
zapísané ako Stropka. Je to významný bod v našich dejinách, kedy sa
môžeme pochváliť, že sa naše mesto nachádza na najstaršej zachovanej
mape Uhorska.
Ďalšou mapou, ktorá zachytáva územie Uhorska a aj Slovenska je mapa Lazia
Wolfganga Hungariae Descriptio. Mapa má rozmery
50 cm x 35,5 cm a mierku 1:1400 000. Vydaná bola niekedy okolo roku
1575. Vydal ju Abraham Ortelius v Antverpách. Aj na tejto mape môžeme
nájsť naše mestečko zapísané ako Stropfka. Samozrejme polohu na
týchto mapách treba brať, ako sa hovorí, s rezervou. Mapy sú zo
16. storočia a ľudia nemali k dispozícii vesmírne družice a iné
technické prístroje dnešného typu.
Treťou zaujímavou mapou je mapa Totius Regni Hungariae una cum
Adjacentibus et finitimis Regionibus Delineatio,
ktorej autorom je
Mikuláš Visscher. Mapa má rozmery 52 cm x 42 cm a mierku 1 : 2 170 000.
Mapa bola vydaná autorom v Amsterdame roku 1687. Mapa okrem Uhorska
zachytáva aj krajiny ako Rumunsko, Chorvátsko, Poľsko, Česko, Rakúsko a
iné. Naše mesto je v mape zapísané ako Stropfko.
Okrem týchto najstarších máp sa v Budapešti a iných archívoch nachádza
množstvo máp, ktoré zachytávajú polohu nášho mesta. Tieto mapy
z pohľadu Stropkova neboli ešte nikdy preskúmané. Táto práca je dlhodobá
a v zahraničí by bolo treba pobudnúť dlho. Snažíme sa vytvoriť zoznam
existujúcich dostupných na internete. V prípade záujmu si môžete mapy
pozrieť on-line na adrese https://maps.hungaricana.hu/en/.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter