Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov má tretí najkrajší kalendár na Slovensku

Pekný úspech zaznamenalo mesto Stropkov v súťaži o Najkrajší
kalendár Slovenska pre rok 2019, ktorej vyhodnotenie sa konalo v utorok
v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Do
27. ročníka súťaže organizovanej Klubom fotopublicistov Slovenského
syndikátu novinárov prihlásila stropkovská samospráva svoj kalendár
s podtitulom Stropkov v časoch Rakúsko – Uhorska a prvej Československej
republiky. Obsahuje 25 historických fotografií z prelomu 19. a
20. storočia a obdobia pred rokom 1938.
Porota zložená z vysokoškolských pedagógov, grafikov, fotografov
i novinárov ocenila jeho pútavosť a historickú výpovednú hodnotu.
V kategórii mestských viaclistových nástenných kalendárov získal
Stropkov 3. miesto. „Hoci sme vydali už štyri oficiálne
mestské kalendáre, do súťaže sme sa prvýkrát prihlásili až v tomto
roku. Veľmi ma teší, že vo svojej premiére sme zaznamenali úspech. Myslím
si, že aj takýmto spôsobom dostávame Stropkov do širšieho povedomia
verejnosti a propagujeme našu bohatú históriu v rámci celého
Slovenska,“
uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.
Ocenený kalendár je od prvotnej myšlienky, výberu fotografií, až po
finálny grafický návrh dielom kolektívu zamestnancov Mestského úradu. Ako
už bolo spomenuté aktuálna publikácia je štvrtou edíciou oficiálneho
mestského kalendára. Mesto v nich postupne prezentovalo cyklické podujatia
samosprávy, v roku 2017 tam boli umelecké zábery mesta zachytené
objektívmi členov tamojšieho Klubu nezávislých fotografov a lanský
kalendár priblížil úspešné premeny Stropkova v uplynulých rokoch.
Do súťaže slovenskej kalendárovej tvorby bolo prihlásených spolu
45 nástenných a stolových kalendárov od 33 vydavateľov. Ocenené
publikácie budú súčasťou putovnej výstavy, ktorá sa v najbližších
mesiacoch bude konať v pätnástich slovenských mestách.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter