Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov má málo mestských policajtov

<p>V súčasnosti má Mestská polícia Stropkov päť policajtov (4+1), čo je
podľa Juraja Lehockého, povereného jej vedením, vzhľadom na počet
obyvateľov (cca 11 000) nedostatočný stav.</p>

<p><strong><em>„Je potrebné si uvedomiť, že požiadavky na zvýšený
výkon služby, na zvýšený počet kontrol v jednotlivých úsekoch a
lokalitách, môžu byť realizované iba v súlade s fyzickými možnosťami
mestskej polície,“</em></strong> podotkol a pokračoval, že v prvom polroku
2015 hliadky mestskej polície úzko spolupracovali s príslušníkmi OO PZ
Stropkov, či už sa jednalo o koordináciu výkonu služby alebo o vzájomnú
pomoc pri potrebných úkonoch. Spoločne so štátnou políciou vykonávali
zásahy pri bytových zákrokoch, pri narušovaní verejného poriadku
v lokalitách Za jarkom a Pod Laščíkom, išlo najmä o roztržky a bitky
medzi rodinami počas krstín, svadieb, poberania sociálnych dávok a podobne,
ale aj pri ukončovaní diskoték v okolí reštauračných zariadení. Takáto
spolupráca je efektívna najmä počas piatkov a sobôt v nočnej dobe,
spravidla po ukončení hudobných produkcií, kedy sa mládež vo väčšom
množstve zdržiava pri reštauračných zariadeniach. Juraj Lehocký zhodnotil
spoluprácu so štátnou políciou ako dobrú. <strong><em>„Hliadky MsP a OO
PZ sa denne v rámci výkonu služby kontaktujú, poskytujú si navzájom
informácie a obdobne je to aj na úrovni náčelníka MsP a riaditeľa OO
PZ,“</em></strong> dodal.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter