Stropkov a Korczyna začnú spolupracovať na úseku školstva

Delegácia siedmich riaditeľov základných škôl z poľskej gminy
Korczyna navštívila minulý utorok (19. 2. 2008) mesto Stropkov.

Poľskú delegáciu viedol wójt gmina Ján Zych. Riaditelia škôl prišli
na pozvanie primátora mesta Stropkov Petra Obrimčáka a vedúceho odboru
školstva a kultúry Ľubomíra Spišáka. Po prijatí u primátora mesta si
riaditelia prezreli školy a školské zariadenia v našom meste.
„Poliaci Navštívili všetky základné školy v meste vrátane
CZŠ. Na jednotlivých školách diskutovali riaditelia o problémoch
v školstve, financovaní, či mimoškolskej činnosti. Prezreli si jednotlivé
triedy, odborné učebne, telocvične a športové areály škôl. Najviac ich
nadchla krytá plaváreň na Základnej škole Konštantínova, pretože v ich
gmine takéto zariadenie ani jedna škola nemá,“
informoval
o zahraničnej návšteve hovorca MsÚ Imrich Makó. Cieľom stretnutia bolo
nadviazanie spolupráce medzi poľskými a tunajšími školami v oblasti
športu, turistiky a voľnočasových aktivít. V blízkej budúcnosti by mala
byť medzi mestami Stropkov a Korczyna podpísaná aj Dohoda o zahraničnej
spolupráci.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter