Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stretnutie na vrchu Lipovica nad obcou Závada, ktorý bol miestom posledného tábora partizánskych jednotiek

Uplynulý víkend sa konalo stretnutie a uctenie si pamiatky partizánskych
bojovníkov pri pamätníku posledného tábora partizánskych jednotiek na
vrchu Lipovica, ktorý sa nachádza medzi obcami Jakušovce a Závada. Pri
stretnutí si členovia ZO SZPB Brusnica i Vyšná Olšava, ktorí toto
podujatie organizovali, ako aj starosta obce Jakušovce i obyvatelia okolitých
obcí, na tomto mieste pripomenuli 74. výročie začiatku presunu
partizánskych jednotiek Čapajev, Majorov, Požarskij a Za rodinu cez
nemecko-sovietsky front po začatí Karpatsko-dukelskej operácie.
Brigáda Čapajev a partizánske skupiny Požarskij, Majorov, Za rodinu,
Borkaňuk, Perečinskij i ďalšie skupiny operujúce v tyle nepriateľa na
území východného Slovenska vyradili z boja 8 130 nemeckých vojakov a
dôstojníkov, zničili 50 transportov, 645 vagónov so živou silou a
technikou nepriateľa, 251 automobilov a veľa iného materiálu.
Veliteľom partizánskej jednotky Čapajev bol Ivan Kononovič Baľuta a
veliteľom štábu i hlavným organizátorom zväzku Čapajev bol Ľudovít
Kukorelli. Padol hrdinskou smrťou 24. novembra 1944 pri Habure, keď sa
Čapajevovci prebíjali cez nemeckú obranu k Červenej armáde. Pochovaný je
v Košiciach.
Major in memoriam Ľudovít Kukorelli bol pri príležitosti osláv
74. výročia SNP povýšený do hodnosti brigádneho generála in memoriam
prezidentom SR Andrejom Kiskom v Banskej Bystrici. Veľkú zásluhu majú na
tom mnohí členovia základných organizácií SZPB. Ľ. Kukorelli bol
aktívnym účastníkom národného boja za oslobodenie. Preukázal občiansku
statočnosť a odvahu, pričom šíril dobré meno našej vlasti
v zahraničí.
Ďalším cieľom je vytvorenie a zapísanie do turistických máp náučný
chodník, ktorý by viedol od pamätníka Potomu k pamätnej tabuli Kokinu až
k novému pomníku nad obcou Závada.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter