Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stretnutie na témy prevencie kriminality a recidívy

Minulý pondelok sa v Arcidiecéznej charite Košice – Rómskom
komunitnom centre Stropkov (ďalej RKC) s podporou Spoločnosti komunitných
centier Bratislava a v spolupráci s OZ Ohnivé srdce lásky uskutočnilo
stretnutie bývalých väzňov z rómskej komunity s referentmi špecialistami
z OO PZ v Stropkove na témy prevencie kriminality a recidívy. K tomuto
stretnutiu bola prizvaná aj mládež s cieľom preventívne pôsobiť
predovšetkým na túto časť obyvateľstva, ktorá sa s páchaním trestných
činov a následným väznením ešte nestretla.

Stretnutia pod vedením vedúceho RKC Mgr. Daniela Hubáča sa zúčastnilo
celkovo 13 účastníkov. Bývalí väzni postupne vyrozprávali svoje
životné príbehy a dôvody väznenia, skúsenosti, vysvetlili podmienky
života v ústave na výkon trestu. Účastníci si tak mohli z rozprávania
bývalých väzňov utvoriť reálny obraz o väzení. Mládež kládla veľa
otázok väzňom aj referentom špecialistom OO PZ napríklad ohľadom postupu
výkonu väzby, prístupu pracovníkov väznice, vzájomného spolunažívania
väzňov vo väzení, a pod. Bývalí väzni sa taktiež všetci zhodli na
jednej veci a to, že už nikdy sa nechcú dostať do väzenia. Cieľom bolo
napomôcť mládeži reálne si uvedomiť, že takýto život mimo rodiny
skutočne nie je lákavý a preto je dôležité a potrebné prehodnotiť svoje
budúce správanie tak, aby nedochádzalo u nich k páchaniu trestných činov
a väzneniu.
Naše očakávanie väčšej účasti stretnutia síce nebolo naplnené, avšak
teraz to hodnotíme ako pozitívum, pretože pri nižšom počte účastníkov
bola atmosféra súkromnejšia a úprimnejšia. Celé stretnutie prebiehalo vo
forme voľnej debaty, pri ktorej sa všetci účastníci mohli ponúknuť
pripraveným občerstvením. Na konci stretnutia bývalí väzni rozpovedali
veselé i smutné príbehy z tohto obdobia ich života.
OZ Ohnivé srdce lásky
Spracoval Mgr. Daniel Hubáč

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter